Kværner støtter Stiftelsen VI

Kværner er med fra starten når «Stiftelsen VI» etableres for å bidra til at funksjonshemmede får bedre livssituasjon, helse, økt mestringstro og blir bedre integrert i samfunnet. Initiativtakere til Stiftelsen VI er Kjell Inge Røkke, paralympicsutøver Birgit Skarstein, langrennsløper Therese Johaug og Aker.

Attachments/downloads

Skjevhet mellom funksjonsfriske og –hemmede
Det er i dag 605 000 funksjonshemmede over hele Norge, og det er store skjevheter mellom funksjonsfriske og de med funksjonshemninger. Stiftelsen VI ønsker å bli et ressurs- og kompetansesenter for funksjonshemmedes muligheter og rettigheter, og skape like muligheter til å prestere. 

VI ønsker blant annet å inspirere og motivere til fysisk aktivitet. Fordi undersøkelser viser at deltakelse bidrar til økt livskvalitet og mestringstro, bedre fysisk og psykisk helse og i neste omgang økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse.

Stiftelsen første samarbeidsprosjekt er med Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund. Ambisjonen er at all kunnskap og kompetanse skal komme bredden til gode, og at økt fysisk aktivitet og varig bedring av situasjonen for alle funksjonshemmede.

Kværner og VI
Kværner har inngått en femårig avtale med Stiftelsen VI, og vil betale en årlig støtte på to millioner kroner – totalt ti millioner kroner gjennom avtaleperioden.

Alle bidrag fra bedrifter og personer som støtter VI går uavkortet til nye tiltak for å løse utfordringer opplevd av funksjonshemmede.

– En av Kværners kjerneverdier er “people and teams”, som blant annet innebærer at vi respekterer og oppfordrer til mangfold fordi det bidrar til å bygge sterkere og mer effektive lag. Vi har valgt å støtte VI fordi stiftelsen representerer mangfold på en ambisiøs og konstruktiv måte, sier Ellen Grete Andersen, stabsdirektør i Kværner.

Kværner vil i løpet av kort tid nedsette en arbeidsgruppe som skal identifisere hvordan selskapet skal samarbeide med Stiftelsen VI, og hvordan Kværners medarbeidere kan engasjere seg i arbeidet. Arbeidsgruppen vil ledes av Ellen Grete Andersen.

– Vi ønsker å skape muligheter for Kværners medarbeidere å involvere seg i samarbeidet. Nøyaktig hvordan vil vi komme tilbake til i løpet av høsten, sier Ellen Grete Andersen.

Fra lanseringen av VI 12.september 2018.

Om Stiftelsen VI
Stiftelsens første prosjekt består av fire deler og gjennomføres i samarbeid med Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund. VI vil bidra til:  

  1. Kunnskapsutvikling og elitesatsing for paraidretten,
  2. Profesjonalisering av landslag og oppfølging
  3. Styrking av toppidrettsstipendordningen og;
  4. Utvikling av prioriterte miljøer i forbund.

De fire delprosjektene er allerede finansiert av bidrag fra Kværner, Aker, andre Aker-tilknyttede selskaper og TRG. Ambisjonen er at all kunnskap og kompetanse skal komme bredden til gode Målet på sikt er økt fysisk aktivitet og varig bedring av situasjonen for alle funksjonshemmede.

Stiftelsens styre består av 13 medlemmer: Prinsesse Märtha Louise, Marit Bjørgen, Tore Øvrebø, Tore Myrholt, Therese Johaug, Aksel Lund Svindal, Kristin K. Aasen, Cato Zahl Pedersen, Kjell Inge Røkke, Birgit Skarstein, Julie Brodtkorb, Åge Skinstad og Øyvind Eriksen.

Stiftelsen samler også ambassadører som har en lidenskapelig interesse i å bidra positivt og aktivt til å fremme VIs formål, og minst to av ambassadørene vil til enhver tid sitte i styret. Ambassadørene fra etableringen består av Therese Johaug, Birgit Skarstein, Martin Johnsrud Sundby, Aksel Lund Svindal, Ole Einar Bjørndalen, Sara L. Rung, Nils Erik Ulset, Stine L. Hattestad Bratsberg, Bjørnar Erikstad, Aida Dahlen, Tommy Urhaug og Ole Gunnar Solskjær.

Tidligere smøresjef i Norges Skiforbund, Knut Nystad, er ansatt som daglig leder i Stiftelsen VI.

Totalt har Kværner, Aker, øvrige Aker-tilknyttede selskaper og Kjell Inge Røkkes private selskap TRG til sammen forpliktet seg til å bidra med 125 millioner kroner de neste fem årene. TRG vil i tillegg dekke stiftelsens driftskostnader.

Mer informasjon om stiftelsen er tilgjengelig på www.stiftelsenvi.no