Kommentar til medieoppslag om Kværner i forhold til prosjekter i Kaspihavet

1. april 2016- Kværner tolererer ikke brudd på selskapets forretningsetiske retningslinjer, og selskapet krever at forretningspartnere opererer etter samme prinsipp.

Attachments/downloads

I 2007 ble Unaoil engasjert av daværende Aker Kværner for å bistå med prosjektgjennomføring i Kaspi-regionen, inkludert Kashagan-prosjektet. Unaoil bisto med et spekter av tjenester, inkludert markedsinformasjon, bistand til utvikling av prosjektet, rekruttering av lokale fagfolk, lokaler, osv. Utarbeidelse av anbud gjorde Aker Kværner selv.
 
Dagens Kværner ble etablert i 2011 og inkluderer en videreføring av den delen av tidligere Aker Kværner som gjennomførte Kashagan-prosjektet.
 
I forbindelse med bruk av Unaoil som tjenesteleverandør ble det lagt vekt på at selskapets integritet var sertifisert av Trace International, samt at de var revidert av PwC. I tillegg innhentet Kværner uavhengig integritetsvurdering fra tredjeparts integritets-spesialister.

Kværner er ukjent med at Unaoil ikke skal ha operert innenfor gjeldende lover og regler.
 
Påstander i media om at Kværner skal ha betalt penger til Unaoil via oversjøiske bankkonti er feil.

Betalinger i forbindelse med prosjekter i Kaspihavet ble gjort til Unaoils konto i Monaco der selskapet er hjemmehørende, samt til konto i Norge.
 
Etter 2011 har Kværner ikke hatt prosjekter i Kaspihavet, eller benyttet seg av tjenester fra Unaoil.