Byggestart med økt norsk arbeid for Johan Sverdrup plattform

31. mars 2016 - I dag kutter Kværner og underleverandører de første stålplatene til det som skal bli utstyrs- og boligplattformen for Johan Sverdrup-feltet. Byggingen av plattformdekket starter på plan og budsjett. Johan Sverdrup utbyggingen gjennomføres med høy andel norsk verdiskaping. Kværners tiltak for bedre konkurransekraft har ført til at en stor andel av arbeidet med utstyrs – og boligplattformen skal gjennomføres i Norge. Dette gir jevn aktivitet hos Kværner og norske underleverandører, samt et fortsatt høyt antall lærlinger.

I juni 2015 vant Kværner i partnerskap med prosjekteringsselskapet KBR kontrakten for totalleveranse av dekket til utstyrs- og boligplattformen. Den skal også inneholde det avanserte kontrollrommet og systemer som utgjør nervesenteret for alle installasjonene på feltet.  I tillegg har Kværner også ansvar for totalleveranser av tre av de fire plattformunderstellene til denne fasen av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Det meste av de tre understellene skal bygges ved Kværners spesialiserte anlegg i Verdal.  I totalleveransen av det rundt 19 000 tonn tunge plattformdekket skal mye arbeid utføres ved konsernets anlegg på Stord, mens er det lagt opp til at byggingen av boligmodulen utføres av Kværner og KBRs underleverandør Apply på Stord og i Gøteborg.

Det har vært gjennomført en vurdering av å fabrikkere en del seksjoner for dekkets bæreramme og for fundamenter til de tre stålunderstellene i utlandet eller i Norge. Evalueringen har vist at Kværners tiltak for forbedrede kostnader, gjennomføringssikkerhet og kvalitet gjør det effektivt å bygge fundamentene for ett av understellene samt over 1 000 tonn av stålrammen ved henholdsvis Kværners anlegg i Verdal og på Stord. Dette kommer i tillegg til at Kværner Verdal også skal bygge selve understellene, og at Kværner Stord også skal stå for sammenstilling av alle deler av plattformdekket samt annet arbeid.

-Vi har siden prosjektstart jobbet målbevisst med å implementere ytterligere forbedringer for produktivitet og kostnadsnivå. Det betyr at vi i Norge har blitt mer konkurransedyktige på enda flere deler av arbeidet til plattformen. For Kværner betyr dette at antall medarbeidere involvert i arbeidet med plattformdekket og med stålunderstellene øker med over 200 årsverk. På topp vil rundt 2 000 ansatte jobbe med Kværners Johan Sverdrup leveranser. Dette gir samtidig positiv effekt for våre leverandører i Norge, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværner har i flere år vært et av selskapene i Norge som har utdannet flest lærlinger. I 2015 hadde Kværner 121 lærlinger.

-Fremtidig verdiskaping og konkurransekraft for Norge og for hele olje- og gassnæringen er avhengig av at vi utvikler kompetanse hos stadig nye generasjoner. Derfor er det viktig for oss at vi klarer å legge opp gjennomføringen av de enkelte Johan Sverdrup-kontraktene slik at en andel av arbeidet som skal utføres i Norge egner seg for lærlinger. Det har vi fått til, når Kværner selv i et krevende marked vil ha over 100 lærlinger innom hos oss både i 2016 og 2017, sier Haugan.

Invitasjon til stålkutting og pressekonferanse torsdag 31. mars kl. 10:00
Media inviteres til å overvære start av stålkutting og pressekonferanse på Kværner Stord i dag kl. 10:00. Det vil være deltakelse fra Tord Lien / Olje- og Energiminister, Kjetel Digre / Statoils prosjektdirektør for Johan Sverdrup, Jan Tore Elverhaug / prosjektdirektør fra Kværner for Johan Sverdrup ULQ-kontrakten, og Jan Arve Haugan / konsernsjef i Kværner.

I tillegg vil sentrale ledere fra LO og Norsk Industri være til stede, samt Kværners ledelse for anlegget på Stord.  

Etter lunsj vil det bli anledning til et kort besøk hos Apply Leirvik, som er underleverandør for boligkvarter-modulen til dekket. Der vil det bli anledning til å møte Lars Solberg / administrerende direktør for Apply Leirvik, i forbindelse med at man også ved dette anlegget starter kutting av de første stålplatene og går i gang med byggingen.

Ved fremmøte må hver enkelt ta på seg vernebekledning som utdeles i vaktboden ved hovedporten. Forhåndspåmelding og presis fremmøte er derfor nødvendig.
Journalister som ønsker å delta kan melde seg på til kommunikasjonssjef Odd Naustdal, mobil 905 76 079 / e-post odd.naustdal@kvaerner.com
 
Illustrasjon av utstyrs- og boligplattformen til Johan Sverdrup og pressefoto er vedlagt som link øverst i dokumentet.

Foto krediteres: Øyvind Sætre

Foto 1: Byggestart med økt norsk arbeid for Johan Sverdrup plattform
Foto 2: Lærling Jens Erik Jensen fikk æren av å trykke på startknappen sammen med Energiminister Tord Lien

 

SLUTT

 

For nærmere informasjon, kontakt:

Media: Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542 

Media: Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: + +47 905 76 079

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364

 

Om Kværner:

Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 800 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2015 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på over 12 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2015 på 14,3 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com