Fatal accident at Stord 7 March

In the morning of Saturday 7 March, Kvaerner’s emergency team was informed of a fatal accident at Kvaerner’s demolition site at Eldøyane at Stord.

One person was involved in the accident. Upon arrival, the medical staff established that the life could not be saved. The deceased is a man in his late 30s from Eastern Europe.

The accident happened on a decommissioning project at Eldøyane at Stord. The deceased was working on sheet-metal and was struck by a heavy steel plate. The incident is further investigated by the local police at Stord.

A special emergency team was mobilised including professional medical staff to focus on the handling of the colleagues. An independent investigation team has also been mobilised to further investigate the accident.

Media contact:
Odd Naustdal, VP Communications, Kvaerner Topsides (Stord) , Mob: +47 905 76 079


Norsk versjon:

Dødsulykke på Stord 7. mars

Lørdag morgen, 7. mars kom det inn melding til Kværners beredskapsapparat om en arbeidsulykke på Kværners demoleringsanlegg på Stord. Det var en person som var involvert i ulykken. Da ambulanse kom til stedet ble det konstatert at livet til den forulykkede ikke stod til å redde.

Avdøde er en mann i slutten av 30 årene fra Øst-europa. Ulykken skjedde på et demoleringsprosjekt på Eldøyane på Stord. Avdøde jobbet med platearbeid, og fikk en tung plate over seg. Saken etterforskes videre av Stord lensmannskontor.

Det ble mobilisert kriseteam med helsepersonell for å ta seg av arbeidskamerater. Ulykken vil også bli ytterligere gransket av et uavhengig granskningsteam som er mobilisert.

Pressetelefon:
Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef Topsides (Stord)
Mob: +47 905 76 079