Kværner ASA: Kværner vurderer nye strategiske muligheter for ytterligere å styrke virksomheten

10. september 2014 - Kværner har i løpet av første halvår 2014 levert flere store olje og gass prosjekter på tid, vunnet nye viktige kontrakter og fortsatt arbeidet med implementering av ytterligere kostnadsforbedringer.

Selskapets styre er fornøyd med hvordan Kværner har bygget en sterk posisjon som en
konkurransedyktig leverandør med bred anerkjennelse for å levere krevende olje
og gass prosjekter av høy kvalitet. Styret mener at dette er et riktig tidspunkt
for å vurdere nye muligheter som kan fremme videreutviklingen av Kværner.

Siden etableringen av dagens Kværner i 2011, har selskapet levert et bredt
spekter av vellykkede prosjekter. I en virksomhet der forsinkelser er kostbare,
er Kværner anerkjent for å levere forutsigbart i en global og konkurranseutsatt
leverandørindustri til olje- og gassnæringen.

«Samtidig som vi lyktes med å bygge en rekordstor ordrebok frem til 2013, fikk
vi også verdifulle tilbakemeldinger fra oljeselskapene i etterkant av
anbudsrundene vinteren for halvannet år siden. Dette fremskyndet
implementeringen av forbedringstiltak for å øke produktiviteten og redusere vårt
eget kostnadsnivå. Tildelingen av intensjonsavtalen i juni for leveranse av to
stålunderstell til utbyggingen av Johan Sverdrup bekrefter at vi er på rett vei.
Kombinasjonen av etablert ekspertise og forutsigbarhet, sammen med fornyet
konkurransekraft, posisjonerer oss godt for fremtiden. Vi vil nå bruke dette
momentumet til å vurdere større omlegginger for ytterligere å styrke selskapet
og konkurranseevnen», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværner har i nesten 50 år levert løsninger til olje- og gass selskaper over
hele verden, inkludert mange av den globale industriens mest suksessfulle og
anerkjente prosjekter. Kværner har over de siste tre årene håndtert en større
strategisk utvikling. I 2012 og 2013 ble de Nord-Amerikanske virksomhetene under
forretningsområdet Downstream & Industrials solgt. Transaksjonen bidro til at
Kværner nå er helt fokusert på leveranser til kunden innenfor segmentet for
oppstrøm olje- og gass prosjekter.

I en industri hvor mange av konkurrentene er betydelig større enn Kværner, har
konsernet blitt tildelt kontrakter og innstilt til nye oppdrag, mye basert på
sitt omdømme som en kvalitetsleverandør og leverandør av verdiskapende
løsninger. Denne vellykkede utviklingen er muliggjort ved en fleksibel
forretningsmodell der man i utstrakt grad benytter seg av underleverandører og
langsiktige internasjonale partnerskap hvor dette gir en mer kostnadseffektiv
prosjektgjennomføring. Eksempler på denne type samarbeid inkluderer en 10 års
strategisk samarbeidsavtale med den kinesiske COOEC gruppen, samarbeid med den
ledende Nord Amerikanske entreprenøren Peter Kiewit & Sons, og den nylig
etablerte joint ventureavtalen med KBR, en global leverandør av
ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester.

«Styret er fornøyd med hvordan Kværner har bidratt til å effektivisere
leverandørindustrien og har etablert en mer strømlinjeformet verdikjede. For å
ta det neste skrittet og sikre Kværners langsiktige vekst og globale
konkurransekraft, vil vi vurdere ytterligere forbedringsinitiativer, nye
industrielle partnerskap eller endringer i eierstruktur, samt videre
optimalisering av produkter og tjenester», sier Leif-Arne Langøy, styreleder i
Kværner.

«Det er grunnleggende å bevare og fortsette å utvikle den ledende ekspertisen
som er etablert gjennom tiår i flere av Kværners virksomheter, for eksempel ved
de spesialiserte anleggene på Stord og i Verdal. Vi vil fokusere på å øke
aksjonærverdier og de industrielle mulighetene for å sikre fremtidig vekst for
selskapet», konkluderer Langøy.

Greenhill & Co. International LLP er engasjert som rådgivere av selskapet for å
evaluere ulike strategiske alternativer.

Dersom prosessen resulterer i vesentlige endringer i eksisterende strategi,
forretningsmodell eller eierforhold i Kværner, vil dette bli presentert for de
relevante selskapsorganer. Støtte fra Aker Kværner Holding (AKH) vil være
nødvendig dersom en anbefaling fra Kværners styre skulle få som konsekvens en
endring i AKHs eierskap i Kværner, eller en beslutning som krever 2/3 flertall
på Kværners generalforsamling

SLUTT

For ytterligere informasjon, kontakt:

Media: Torbjørn Andersen, Vice President Communications, Kvaerner, Mob:
+47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communications,
Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364, email: ir@kvaerner.com