Kværner tildelt EPC-kontrakt for dekket til Edvard Grieg-plattformen

3. mai 2012 – Kværner har mottatt et intensjonsbrev fra Lundin Norway AS for engineering, innkjøp og fabrikasjon (EPC) av dekket til Edvard Grieg-plattformen (tidligere Luno). Antatt kontraktsverdi er 8 milliarder kroner, eksklusive opsjoner for offshore oppkobling og ferdigstillelsesassistanse. Det meste av arbeidsomfanget vil bli utført i Norge.

Attachments/downloads

– Vi er svært stolte over å ha vunnet vår andre kontrakt for Lundins nye plattform på den norske kontinentalsokkelen. Det bekrefter vår posisjon som en ledende leverandør av avanserte plattformdekk, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Plattformdekket har en totalvekt på 21 000 tonn og består av en hovedmodul, en kombinert bolig- og utstyrsmodul, en prosessmodul og et flammetårn.

Som annonsert i januar, skal Kværner også levere stålunderstellet til Edvard Grieg-plattformen under en egen EPC-kontrakt. Stålunderstellet veier 14 500 tonn og vil bli levert fra Kværners spesialiserte verft for stålunderstell på Verdal våren 2014, cirka ett år før dekket.

Sterk gjennomføringsmodell
– Vi tilbyr en sterk prosjektgjennomføringsmodell og er forpliktet til å levere Edvard Grieg til avtalt kvalitet og på avtalt tid, sier Lars Eide, Kværners konserndirektør med ansvar for plattformdekk til Nordsjømarkedet.

Prosjektet skal gjennomføres med ledelse, engineering, fabrikasjon og sammenstilling fra Kværner. I tillegg skal flere av Kværners nøkkelpartnere i Nordsjømarkedet bidra i leveransen av dekket til Edvard Grieg.

Design-engineering og teknisk innkjøp vil bli gjennomført av Aker Solutions i Oslo og Mumbai, under ledelse av Kværner. Fabrikasjon og sammenstilling av prosessmodulen skal gjøres av Aker Solutions i Egersund, mens hovedmodulen og utstyrsmodulen vil bli sammenstilt på Stord.

Boligmodulen skal bygges av Apply Leirvik AS. Modulene skal etter ferdigstillelse plasseres på stålunderstellet ved hjelp av fire separate offshore-løft.

Detalj-engineering begynner umiddelbart, mens fabrikasjonsaktivitetene forventes å begynne i 2013. Leveringstidspunkt er april 2015. På topp i 2014 vil prosjektet ha en bemanning på mer enn 1 650 personer.

– Etter å ha vært gjennom en noe rolig periode på Stord, er vi svært tilfreds med å ha sikret vår andre store kontrakt i løpet av to uker, sier Eide.

Produksjonsstart i 2015
Edvard Grieg-feltet er et oljefelt i Nordsjøen. Produksjonen forventes å komme i gang mot slutten av 2015, med en forventet brutto produksjonstopp på rundt 90 000 fat per dag. Oljen vil bli prosessert og transportert i en ny rørledning til Grane-feltet og videre via Granes rørsystem til Sture-terminalen. Lundin Norway AS er operatør og eier 50 prosent av lisensen. Wintershall og RWE Dea eier henholdsvis 30 og 20 prosent.

Plattformen vil bli tilrettelagt for elektrifisering så snart kapasitet og tilfredsstillende tekniske løsning på land er tilgjengelig. Plattformen blir Lundin Petroleums største, og deres første på den norske kontinentalsokkelen.

Kontraktspartner for plattformdekket er Kværner Stord AS.

Illustrasjon av Edvard Grieg-plattformen kan lastes ned under.


For nærmere informasjon, kontakt:

Media:
Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør Kværner, mobil: +47 917 87 358.
Odd Naustdal, kommunikasjonssjef Kværner North Sea, mobil: +47 905 76 079.


Investor relations:
Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations, Kværner, tel: +47 67 59 50 46, mobil: +47 950 38 364.