Kværner ASA: Kværner etablerer seg i teknologihovedstaden Trondheim

8. mars 2012 - Kværner etablerer ingeniørkontor i Trondheim. Etableringen vil øke Kværners kapasitet og kompetanse for å møte den fremtidige aktiviteten, og er en del av selskapets strategi for stålunderstell (jackets) i olje- og gassindustrien.

Nærheten til teknologi og forskningsmiljøene i byen, samt verftsmiljøet i Verdal gjør Trondheim til et attraktivt sted for etablering og vekst.

Trondheim omtales ofte som "Teknologihovedstaden". NTNU og Sintef kan tillegges mye av æren for dette. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet utdanner rundt 80 prosent av landets sivilingeniører.

- Markedsutsiktene er gode og verftet i Verdal har det siste året investert i økt kapasitet. Målet med etableringen i Trondheim er å øke kapasiteten på engineering både for studier, tidligfase og EPC-kontrakter for store komplekse stålunderstell, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Stein Are Ystmark er utnevnt som daglig leder for det nye selskapet. Ystmark er bosatt i Trondheim, og kommer fra avdelingslederstilling i Aker Solutions. Han er utdannet ingeniør fra HIST/ NTNU i 1999 og har tilleggsutdannelse innenfor ledelsesfag. Ystmark har bakgrunn som ingeniør i Bergen Group - Fosen, og teknisk sjef og senere som daglig leder for Selfa Arctic AS. 

Arbeidet med å skaffe egnede kontorer i Trondheim har startet. Målet er å være operasjonelt på plass i Trondheim fra juli 2012. Planen er å bygge opp kapasitet på om lag 15 personer i løpet av 2012. Rekruttering av nøkkelpersonell starter umiddelbart.

Det nye selskapet får navnet Kværner Jacket Technology Trondheim AS, og blir et heleid datterselskap av Kværner Verdal AS.

Kværners verft i Verdal er ett av få verft i Europa spesialisert for bygging av jackets. Nåværende kontraktsportefølje består av seks jackets for oljeselskap i Norge og UK, samt 49 mindre jackets for offshore vind i Tyskland.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:
Media:
Tove Strand Trana, Communication Manager, Kvaerner, Tel. Mob: +47 464 01 103

Om Kværner:
Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har mer enn 3 200 HMS-fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av bade datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2011 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på mer enn 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2011 på mer enn 10 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com.