Kværner ASA: Alvorlig ulykke på Verdal: Intern granskingsrapport ferdig

12. mars 2012 - Kværners interne gransking av den alvorlige kranulykken på verftet i Verdal 8. februar er nå ferdig, og hovedfunnene er presentert for Politiet og Arbeidstilsynet. Den interne rapporten går igjennom ulykken i detalj, vurderer eksisterende helse og sikkerhetsprosedyrer for arbeid i høyden og kommer med flere anbefalinger for forbedring av HMS-arbeidet i organisasjonen. Denne ulykken kunne vært unngått dersom flere sikkerhetsbarrierer hadde vært på plass, vært mer presise og blitt fulgt.

Fabrikasjon, sammenstilling og utlasting av store jacketkonstruksjoner ved Kværners verft i Verdal innebærer løfteoperasjoner og arbeid i høyden. Ulykken skjedde da en beltegående kran med en hovedbom på 51,8 meter forlenget med en kranarm på 30,4 meter og utstyrt med en arbeidskurv, ble brukt for sluttinspeksjon av et vindmølleunderstell som var satt ut på en lekter. En kranfører og en flaggmann styrte kranoperasjonen.  Flaggmannen jobbet fra arbeidskurven sammen med to malingsinspektører. For å inspisere den siden av jacketen som vendte ut mot sjøen, ble kranarmen ført inn over toppen av jacketen.

Da bommen gradvis ble senket, kom kranarmen i kontakt med rekkverket på toppen av jacketen. Kranarmen kollapset i to trinn, først når den indre delen av kranarmen kom i kontakt med den øvre delen av jacketen, og deretter når kranarmen traff den ytre delen av jacketen. Kollapsen av kranarmen førte til at wiren som holdt arbeidskurven røk ved tuppen av kranarmen. Arbeidskurven, med personellet som var sikret til arbeidskurven med seler, falt ned på dekket av lekteren.

Da kranarmen kom i kontakt med jacketen, var arbeidskurven omtrent 32 meter over dekket på lekteren. Det første sammenbruddet av kranarmen gjorde at arbeidskurven falt 9 meter, det andre sammenbruddet gjorde at den falt ytterligere 8 meter. Wiren røk da arbeidskurven var omtrent 15 meter over dekket på lekteren. Arbeidskurven traff deler av jacketstrukturen i fallet. Alle de tre personene i arbeidskurven ble hardt skadet som følge av fallet.

Helsetilstanden til de tre er etter forholdene gode.

- En slik ulykke er helt uakseptabel og skal ikke skje i Kværner. Vi har tatt dette svært alvorlig. Vår interne granskningsgruppe har identifisert årsaksammenhengen og har kommet med flere anbefalinger for ytterligere forbedringer i vårt HMS-arbeid. Disse anbefalingene vil bli iverksatt øyeblikkelig slik at vi får styrket våre sikkerhetsregler og unngår at denne type ulykker skjer igjen, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Anbefalingene for tiltak går blant annet ut på endringer i organiseringen av arbeidet ved verftet, forsterkede sikkerhetsbarrierer for arbeid i høyden og innføring av oppgavespesifikke risikoanalyser ved bruk av arbeidskurver.

For mer informasjon om ulykkens årsak og tiltak vises det til sammendraget av granskningsgruppens rapport som kan lastes ned fra www.kvaerner.com .

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Media:
Tove Strand Trana, Communication Manager, Kvaerner, Tel. Mob: +47 464 01 103

Om Kværner:
Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har mer enn 3 200 HMS-fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2011 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på mer enn 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2011 på mer enn 10 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com.