Kværner ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kværner ASA

13. september 2012 - Vedlagt er innkalling til Kværner ASAs ekstra ordinær generalforsamling inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema. Generalforsamlingen avholdes tirsdag 9. oktober 2012 kl. 09.00 ved Kværner ASAs lokaler i Snarøyveien 30 - inngang E, Fornebu. Trykt utgave av innkallingen postlegges til aksjeeierne i dag.

Innkallingen med vedlegg, samt andre saksdokumenter og gjeldende vedtekter, er tilgjengelige på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt: 

Investor relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations, Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media: Mariken Holter, SVP Communications, Kværner, Tel: +47 67 52 74 35, Mob: +47 917 87 358

Om Kværner: Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 200 HMS fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2011 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2012 på nesten 23 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Innkalling til ekstraordinaer generalforsamling