Resultater for første kvartal 2019: Solide resultater i første kvartal, forventer økte inntekter

7. mai 2019 - For 31. gang på rad så leverer Kværner et positivt og solid kvartalsresultat. Per 31. mars var omsetningen 2 158 millioner kroner inkludert felleskontrollerte selskaper. Tilhørende EBITDA var 137 millioner kroner, med en EBITDA margin på 6,3 prosent. Første kvartal hadde en solid ordreinngang på 1 691 millioner kroner. På bakgrunn av dette så forventes det at inntektene, inkludert felleskontrollerte selskap, for hele 2019 vil bli over 8 milliarder kroner. Det var tidligere forventet at inntektene ble over 7 milliarder kroner.

For ett år siden var ordrereserven 11 118 millioner kroner, med en ordreinngang på 5 014 millioner kroner i første kvartal. For Kværners Field Development-segment, som inkluderer felles kontrollerte virksomheter, var driftsinntektene i første kvartal i fjor på 1 944 millioner kroner. Segmentets EBITDA var 205 millioner kroner, med en EBITDA-margin på 10,6 prosent.

Resultatene etter første kvartal 2019 viser at Kværners finansielle stilling fortsetter å være robust, med nesten 2.9 milliarder kroner  i kontanter og bankinnskudd.

"Vi hadde et høyt aktivitetsnivå i pågående prosjekter allerede fra begynnelsen av året, og både inntekter og resultater for siste kvartal er solide. Kvartalsresultatet er også positivt påvirket av tilbakeføring av garantiavsetninger for rundt 40 millioner kroner for prosjekter som tidligere er levert. Ordreinngangen utvikler seg også positivt. Samlet sett innebærer dette at vi allerede i år øker virksomheten vår i tråd med det som er Kværners uttalte strategi. Samtidig opprettholder vi at vi etter 2019 forventer å se avklaringer på en rekke prospekter som vi posisjonerer oss for», sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

Alle pågående prosjekter i Kværner er på plan. Konsernet  forfølger nye kontraktsmuligheter både innenfor det tradisjonelle markedet med bygging av nye offshore olje- og gassplattformer, og innenfor utvalgte nye vekstsegmenter. I løpet av første kvartal har selskapet sikret en kontrakt for oppgradering av Hydros aluminiumfabrikk på Husnes, og en ny kontrakt for marine operasjoner som omhandler fjerning av en plattform utenfor Canadas kyst. 2. mai ble det annonsert kontrakt for demontering og resirkulering av den store Statfjord A plattformen. Alle de tre prosjektene  er eksempler på utvidet virksomhet innen nye segmenter, som i 2018 stod for mer enn 10 prosent av totale inntekter. Kværner tar sikte på  å utvikle mer virksomhet innenfor vekstsegmentene i den kommende perioden.

Fullstendig presentasjon på engelsk inkludert finansielt vedlegg kan lastes ned til høyre på siden.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Vice President IR & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,2 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2019 på 10,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER".

For mer informasjon, se www.kvaerner.com. For å abonnere eller avslutte abonnementet på våre pressemeldinger, vennligst gå til denne nettsiden: