Kværner tildelt demoleringskontrakt

Kværner er tildelt en kontrakt med A/S Norske Shell for fjerning og demolering av undervanns-testanlegget på Nyhamna.

Attachments/downloads

Arbeidsomfanget består av fjerning og demolering av ca. 2 200 tonn moduler. Modulene skal transporteres fra Nyhamna til Kværners anlegg på Stord for demontering og gjenvinning. Arbeidet starter umiddelbart, og første del som består av fjerning av moduler fra test-pit, skal ferdigstilles i løpet av 2017. Resterende moduler vil bli fjernet i løpet av 2018.

– Dette er en viktig kontrakt for Kværners demoleringsenhet og vi viser igjen at vi er konkurransedyktige innenfor dette markedet, sier Guro Løken, SVP Decommissioning & Marine Operations i Kværner.

Kværner har vært hovedleverandør for den utvidelsen av Nyhamna-anlegget som ferdigstilles nå i 2017. Kværner var også hovedleverandør da første del av anlegget ble bygget ut i 2007. Den nye kontrakten for fjerning og gjenvinning av systemer som ikke lenger er i bruk viser at Kværner har en konkurransedyktig ekspertise både for landanleggsprosjekter og i demoleringsmarkedet. Konsernet ser muligheter for flere prosjekter innenfor begge disse segmentene.For nærmere informasjon, kontakt:

Media:
Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: + +47 905 76 079

Investor Relations:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.
I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2017 på 9 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com.