Kværner starter neste fase med arbeid på Aasta Hansteen i Digernessundet

På lørdag ble plattformdekket til Aasta Hansteen tauet til Digernessundet. Der har Kværner siden juni assistert med ferdigstillelse av det sylinderformede skroget (spar-skroget), og klargjøring for sammenkobling med dekket. Etter at dekk og skrog er koblet sammen, skal Kværner fortsette arbeidet med ferdigstillelse mens plattformen er forankret i Digernessundet ved Stord.

-Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Statoil og TechnipFMC i forberedelsene, og ser frem til å fortsette arbeidet med ferdigstillelse av verdens største sparplattform, sier Hans Bruntveit, prosjektleder i Kværner.

Ferdigstillelsesarbeidet vil foregå frem til vårparten 2018 når sparplattformen skal taues ut til feltet i Norskehavet, om lag 320 kilometer vest for Bodø. Her skal Kværner også bistå Statoil med å kople opp plattformen og gjøre den klar for produksjon.

Kværner vil jobbe døgnkontinuerlig med ferdigstillelse av plattformen før den slepes ut. Arbeidet som skal utføres ved Stord vil hovedsakelig bestå av installasjon av pumper og innfestinger for stigerørene, sammenkopling av systemer, sveising av tilkobling mellom skrog og dekk, samt fjerning av midlertidige strukturer. 

Statoil er operatør for Aasta Hansteen som blir den første sparplattformen på norsk sokkel og den største i verden. Det sylinderformede skroget vil stikke 160 meter ned i vannet, og forankres med fibertau og kjetting festet i sugeankre på havbunnen på om lag 1 260 meters dyp i Norskehavet.