Kværner skal slepe ut og installere plattform i Norvest-Atlanteren

11. oktober 2017: Oljeselskapet Husky Energy har tildelt Kværner en kontrakt for prosjektering og marine operasjoner for installasjon av en ny betongplattform for West White Rose utbyggingen utenfor Canada. Utslep og installasjon av plattformen er planlagt til våren 2021. Den nye kontrakten forsterker Kværners ledende markedsposisjon for krevende marine operasjoner.

Attachments/downloads

Det canadiske selskapet Husky Energy er operatør for oljefeltet White Rose utenfor Newfoundland og Labrador. Husky utvikler nå prosjektet West White Rose med et betongunderstell som skal stå på havbunnen og bære et integrert plattformdekk med boresystemer. 

Kværner har tidligere vært hovedleverandør for utslep og installasjon av alle de største betongplattformene i verden. I det nye oppdraget vil Kværner utføre prosjektering, analyser, planlegging og gjennomføring av de marine operasjonene for utslep og installasjon av plattformen. Når slepet kommer frem til lokasjonen på Grand Banks i Nordvest-Atlanteren vil Kværner ha ansvaret for å installere betongunderstellet på havbunnen. 

“Kværner var også en av hovedkontraktørene for levering av det flytende produksjonsskipet SeaRose til Huskys White Rose felt. Vi er stolte av at Husky igjen har valgt Kværner for et avkjørende prosjekt. Krevende marine operasjoner er en av Kværners sentrale ekspertiser, og vi har tidligere gjennomført slike prosjekter rundt om i verden. Vi vil fortsette å styrke og videreutvikle vårt tilbud på dette området», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media: Torbjørn Andersen, Tel.: (+47) 9288 5542. Email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investor relations: Idar Eikrem. Tel.: (+47) 9502 8363. Email: idar.eikrem@kvaerner.com