Kværner skal oppgradere Njord-plattformen

17. mars 2017 – Statoil har tildelt Kværner en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen. Avtalen har en estimert verdi på rundt 5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3 000 årsverk.

 «Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon», sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Den norske olje- og gassindustrien har allerede etter få år med omstilling begynt å demonstrere en betydelig kostnadsreduksjon kombinert med økt produktivitet. Haugan mener tildelingen er et resultat av at oljeselskap og leverandører samarbeider stadig mer om forbedringer.

«Vi ser at arbeidet med å styrke konkurransekraften for alvor har begynt å gi resultater. Kostnadene er betydelig redusert, noe som har bidratt til å muliggjøre investeringsbeslutninger som denne. Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en hel industri som jobber hardt for at næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier Haugan.

«Partnerne i Njord har nådd en svært viktig milepæl i arbeidet med oppgradering av Njord A-plattformen for videre produksjon. Jeg er svært glad for at vi i dag kan signere kontrakten med Kværner på Stord. Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt», sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød. «Denne kontrakten viser at omstillingen en samlet norsk oljenæring har gjennomført de siste årene gir ny aktivitet og sysselsetting. Arbeidet som nå skal gjøres er viktig for at plattformen kan gjenoppta sikker og effektiv drift fra feltet og være et senter for fremtidige tilknytninger av nye felt», sier Rød.

Den nye totalkontrakten begynte med at Statoil og Kværner den 1. april 2016 inngikk en rammeavtale for oppgradering av plattformen. Rammeavtalen er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil, på vegne av lisenspartnerne, har opsjon på å igangsette prosjektets ulike faser. Kværner har siden signering av rammeavtalen blitt tildelt opsjoner på tidligfase-engineering (FEED), landligge ved verftet og en såkalt «pre-EPC» fase, til en samlet verdi av rundt NOK 500 millioner. Med dagens tildeling, erklærer Statoil hovedopsjonen i avtalen fra april i fjor.

Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

«Vi lar oss inspirere av at Statoil er tilfreds med arbeidet vi har gjort på Njord så langt. Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid», sier prosjektdirektør Jarle Henriksrud.

 

 

Njord Future, som prosjektet heter, er nybrottsarbeid i den forstand at det er en produksjonsplattform på norsk sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift fra 1997.

«Selv om vi kjenner Njord-plattformen godt fra da vi bygget den, er dette et litt utypisk prosjekt, ved at det er en oppgraderingsjobb som innebærer fjerning av gammelt utstyr og materiell, parallelt med at vi skal fabrikkere og installere nytt. Kværner har lang erfaring med å gjennomføre både nybygg- og demoleringsprosjekter. Det er en kompetanse vi regner med å få utnyttet til fulle i dette prosjektet», sier Haugan.Oppdraget vil utgjøre rundt 3 000 årsverk, hovedsakelig i Kværner og Aker Solutions, som leverer prosjekteringen. Prosjektet gir et viktig bidrag til å videreutvikle en viktig plattform-ekspertise, ikke minst for Kværners spesialiserte anlegg på Stord og ved Aker Solutions’ kontor i Bergen.

«Kværner har en kompetanse på gjennomføring av krevende plattformprosjekter som er ganske unik i verden. Med Njord får vi anledning til å videreutvikle denne ekspertisen. Det bidrar til kontinuitet, og gir oss anledning til å ivareta et kunnskapsmiljø som er av stor betydning for norsk olje- og gassindustri. Blant annet setter dette prosjektet, sammen med arbeidet vi har på Johan Sverdrup, oss i stand til å kunne ta inn lærlinger», sier Haugan.Prosjektet vil ha størstedelen av aktiviteten hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen.

«Vi forventer en svært høy andel norsk verdiskaping i prosjektet, trolig over 95 prosent. Med unntak av noe innkjøp, så ligger dette an til å bli et så godt som helnorsk prosjekt, som gir stor aktivitet i Hordaland og andre steder på Vestlandet som har vært rammet av oljekrisen de siste årene», sier Haugan.Njord-plattformen er planlagt levert våren 2020. Kværner har opsjon på oppkoblingen offshore når Njord A er tilbake på feltet.Njord A ble opprinnelig levert av nåværende Kværner i september 1997. Dekket ble fabrikkert og sammenstilt på Stord, mens Verdal leverte skroget.

SLUTT

Invitasjon til kontraktsignering og pressekonferanse på Stord i dag kl. 12.00

Media inviteres til kontraktsignering og pressekonferanse hos Kværner på Stord i dag kl. 12.00, med deltakelse fra Terje Søviknes, Olje- og energiminister; Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil og Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner. Pressekonferansen blir på norsk. Journalister som ønsker å delta kan melde seg på til kommunikasjonssjef Odd Naustdal, mobil 905 76 079 / e-post odd.naustdal@kvaerner.com. Oppmøte hos Kværner på Stord kl. 11.30.

For nærmere informasjon, kontakt:

Media:Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: + +47 905 76 079

Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 92 88 55 42, e-post: torbjorn.andersen@kvaerner.com 

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364, e-post: ingrid.aarsnes@kvaerner.com 

Om Kværner:Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2016 på 6,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com