Kværner øker demoleringskapasiteten

14. mars 2018 - Kværner har inngått avtale om å kjøpe GMC Decom, en demoleringsvirksomhet på Stord. Oppkjøpet gir Kværner tilgang til ekstra landareal og utstyr som både vil forbedre effektivitet og sikkerhet ved Kværners demoleringsanlegg på Eldøyane på Stord.

Attachments/downloads

EPC-prosjekter er fortsatt kjernen i Kværners forretningsstrategi. Samtidig har Kværner identifisert demolering som et av flere tilknyttede vekstsegmenter hvor selskapet ser ytterligere forretningsmuligheter i mange tiår fremover.

Demoleringsanlegget til GMC Decom er nærmeste nabo med Kværners anlegg på Eldøyaned. Det økte landarealet vil utvide størrelsen på Kværners demoleringsanlegg med 35 prosent.

- Selv om det er smått i et finansielt perspektiv, vil overtakelsen av GMC Decom gi oss verdifull kompetanse, utstyr og landområde for ytterligere å øke vår kapasitet og konkurranseevne i dette vekstsegmentet for Kværner, sier Hans Petter Mølmen, konserndirektør med ansvar for Concrete & New Solutions i Kværner.

Videre vil Kværner i høst få en høykapasitets stasjonærsaks i drift som er i stand til å klippe stålstrukturer som er opptil åtte meter lange og har en tykkelse på 150 millimeter. 

I fjor vant Kværner to demoleringsoppdrag som nå er under gjennomføring. I tillegg er Kværner nylig tildelt kontrakter for opphogging og gjenvinning av to offshoreplattformer, Varg A-installasjonen samt plattformdekket og broen fra Valhall QP-plattformen.

Kværner offentliggjorde nylig planer om en kaiutvidelse til 370 millioner kroner ved selskapets anlegg på Stord. En av fordelene med den nye kaia er at den gir Kværner alternativt innlastingsområde for moduler fra underleverandører, og for strukturer som skal til demoleringsanlegget på Eldøyane.

-          Kai-investeringen gjør oss også bedre i stand til å jobbe med flere store og mindre prosjekter i parallell. I tillegg vil kaien gi oss fleksibilitet og muligheter inn mot potensielle nye markeder, legger Mølmen til.

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser:
Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 905 76 079, epost: odd.naustdal@kvaerner.com

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP IR & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364, epost: ingrid.aarsnes@kvaerner.com  

Om Kværner:

Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.