Kværner med Equinor-oppdrag for planlegging av offshore vindkraft

11. februar 2019 – Kværner har inngått avtale med Equinor for det planlagte Hywind Tampen-prosjektet i Nordsjøen. Kværner skal vurdere hvordan man kan designe og bygge flytende betongsunderstell til turbiner for havvind til dette området. Selskapet har som mål å øke virksomheten innen offshore vindkraft i årene fremover, og ser på flere mulige prosjekter.

Attachments/downloads

Det nye oppdraget omfatter innledende prosjektering og design. Målet med arbeidet er å videreutvikle og modne frem designet for betongunderstellene, identifisere passende byggested, og å utarbeide en plan for konstruksjon, metode og kostnad for levering av 11 flytende betongunderstell.

– En annen viktig del av den nye kontrakten er å etablere et forbedringsprogram som identifiser drivere av kostnader og tid, med mål om å etablere det sikreste og mest kostnadseffektive konseptet for prosjektgjennomføring. Dette er en god match for det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen kostnader og prosjektgjennomføring som Kværner har implementert de seneste 4-5 årene, sier Peder Christian Melleby, senior vice president Renewables i Kværner.

I slutten av august i fjor kunngjorde Equinor og selskapets partnere at de hadde bestemt seg for å utrede muligheten for å for å forsyne offshore-feltene Gullfaks- og Snorre med strøm fra flytende havvind. Disse olje- og gassplattformene kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.

Løsningen som skal vurderes nærmere er en vindpark bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors flytende havvindkonsept Hywind. Hver turbin vil kunne gi 8 megawatt som kan gi en samlet kapasitet på 88 megawatt. Dette vil kunne dekke rundt 35 prosent av det årlige kraftbehovet fra de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med mye vind vil dette tallet kunne være betydelig høyere.

Kværner er verdensledende innen produksjon av betongstrukturer for feltutbygginger innen olje og gass. Selskapet gjennomfører hele spekteret av EPCI-tjenester (ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon) for både bunnfaste og flytende plattformer. Kværner identifisert offshore vind som et av selskapets viktigste vekstområder i de kommende tiårene. I dag tilbyr Kværner bunnfaste og flytende plattformunderstell i stål og betong, samt omformerplattformer til havparker for vindkraft.

– I løpet av vår studie skal vi utvikle den aller smarteste løsningen for å få ned serieproduksjonskostnaden og gjennomføringstiden ved å bygge 11 betongunderstell, og samtidig bygge videre på Kværners velrennomerte evne til å levere ting i henhold til plan. Målet vårt er å presentere et så attraktivt konsept og leveransemodell at Equinor og selskapets partnere velger å realisere Hywind Tampen-prosjektet med Kværners løsning, sier Melleby.

Rapporten fra studien skal leveres 1. april 2019. Kværner gjennomfører prosjektet utfra selskapets hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media og investorer

Torbjørn Andersen, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Tel: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@kvaerner.com