Første kontrakt for Kværner i nytt landanlegg-marked

27. februar 2019: Kværner har fått en kontrakt for installasjon av nytt utstyr til produksjonslinje B ved Hydros aluminiumsverk på Husnes. Oppdraget fra Hydro markerer et viktig steg i Kværners strategi for å utvide virksomheten også utenfor oljebransjen. Den nye kontrakten er verdt rundt 200 millioner kroner og prosjektet skal være ferdig i 2020.

Hydros aluminiumsverk på Husnes.
Hydros aluminiumsverk på Husnes.

Attachments/downloads

Anlegget på Husnes i Hordaland produserer i dag aluminium på en av to produksjonslinjer, etter at produksjonslinje B ble midlertidig stengt under finanskrisen i 2009. Nå skal denne delen av anlegget åpnes igjen, men først skal elektrolyseceller og en del annet utstyr byttes ut.

I det nye prosjektet skal Kværner først bistå i demonteringen av deler av det gamle utstyret. I neste steg skal selskapet utføre vedlikehold på deler av det eksisterende anlegget, og deretter installere nytt utstyr, inkludert strømskinner  og elektrolyseceller.

På topp vil Kværner ha rundt 60 personer involvert i prosjektet. Arbeidet starter umiddelbart, med en kompakt prosjektledelse og en flerfaglig prosjektorganisasjon som skal stå for utførelsen av det mekaniske arbeidet og montering av nytt utstyr.

I Husnes-oppdraget skal Kværner montere rundt 1,5 millioner forskjellige deler. Med 200 elektrolyseceller er mange av komponentene som skal installeres relativt like. For utførelsen av kontrakten har Kværner derfor planlagt å utnytte mye av sin kunnskap fra olje og gassprosjekter om industrialisering av arbeidsoperasjoner, og dermed bidra til høy produktivitet i gjennomføring av aluminiumsprosjektet.

 

«Kværner har en solid posisjon for å levere olje og gassanlegg både offshore og på land til oljeselskaper. Vi har lagt en strategi der vi sikter på å utvide vår virksomhet i markeder utenfor oljebransjen, og blant annet bistå selskaper som eier prosessanlegg på land. Vi ser flere muligheter for å utnytte den ekspertisen vi har med oss innen HMS, prosjektledelse, flerfaglig kompetanse, kontroll på budsjett, og ikke minst kvalitet på den ferdige installasjonen. Det er svært viktig for oss å få et første oppdrag som dette fra Hydro, som er en ledende aktør», sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner. 

 

I 2018 var rundt 10 prosent av Kværners omsetning knyttet til arbeid innenfor utvalgte vekstsegmenter. Målet er å øke denne andelen i årene fremover.  

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Torbjørn Andersen, Vice President IR & Communications. Tel.: +47 928 85 542  Email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

 Odd Naustdal, Head of Communications, West Norway: Tel.: +47 905 76 079     Email: odd.naustdal@kvaerner.com