Byggestart for neste fase av Norges kommende store inntektskilde

13. desember 2018 – I dag kutter Kværner og Aker Solutions den første stålplaten til fase 2 av Johan Sverdrup feltutbyggingen, der driften vil være en av Norges viktigste inntektskilder de kommende tiårene. Allerede nå i utbyggingsfasen er Johan Sverdrup fase 1 og fase 2 det største norske industriprosjektet i nyere tid, med mer enn 150 000 årsverk estimert i utviklingen av de forskjellige installasjonene ifølge Agenda Kaupang.

Attachments/downloads

Det store Johan Sverdrup-feltet ligger rundt 160 kilometer vest for Stavanger, og Kværner er en av leverandørene som har vunnet flest oppdrag for prosjektet. For fase 2 av prosjektet skal ASK JV, som består av Kværner i et 50/50 felleskap med Aker Solutions, blant annet stå for prosjektering, innkjøp og bygging av en 5 000 tonn tung modul med nye systemer. Kontrakten er totalt på rundt 3,4 milliarder kroner, og omfatter i tillegg modifikasjonsarbeid på feltsenteret, samt installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Byggingen av selve modulen vil bli utført av Kværner ved selskapets anlegg på Stord. Prosjektet skal ferdigstilles i 2022.

På Stord kuttes i dag første stålplate til andre fase av anlegget som blir en av Norges største inntektskilder i de kommende tiårene. Den aller første platen som kuttes skal anvendes på en brostøttemodul, som skal ligge der hvor den nye broen lander på stigerørsplattformen til Johan Sverdrup-utbyggingen.

– Fase 2 av Johan Sverdrup blir realisert gjennom godt samspill mellom Equinor og norsk leverandørnæring for å redusere utbyggingskostnadene betraktelig. Det betyr enda større verdiskaping for Norge gjennom både industriutvikling og sysselsetting over hele landet, og det inkluderer betydelige inntekter fra fremtidig produksjon av olje og gass, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

For Kværner vil toppbemanningen på prosjektet være rundt 550 personer, og for Aker Solutions rundt 300 personer. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 2 000 personer.

De delene av Johan Sverdrup-feltet som bygges ut i fase 1 vil starte produksjonen i 2019, mens delene i fase 2 starter produksjonen i 2022. Fase 1 inkluderer fire plattformdekk som står på stålunderstell, der Kværner er leverandør av ett av dekkene og tre av understellene. Fase 2 inkluderer et nytt plattformdekk på stålunderstell, samt den nye store modulen som Kværner skal levere sammen med Aker Solutions. Kværner er i tillegg leverandør av stålunderstellet som skal bære det det nye plattformdekket til prosessplattformen til fase 2.

– Johan Sverdrup er ikke bare det viktigste prosjektet for Kværner de seneste årene, det er også Norges største industriprosjekt i nyere tid. Kværner er en svært stolt bidragsyter til trygg og forutsigbar gjennomføring av dette gigantprosjektet, samt de enorme ringvirkningene og verdiene det skaper over hele landet, sier Karl-Petter Løken.   

Invitasjon til stålkutting og pressekonferanse torsdag 13. desember kl. 10:30

Media inviteres til å overvære start av stålkutting og pressekonferanse på Kværner på Stord i dag kl. 10:30. Stord-ordfører Gaute Straume Epland; Prosjektdirektør Trond Stokka Meling i Equinor; Elly Bjerknes, konserndirektør for Process Solutions i Kværner; Walter Gifstad, direktør i Aker Solutions; samt Steinar Røgenes, konserndirektør og ansvarlig for Kværners anlegg på Stord.

Ved fremmøte må hver enkelt ta på seg vernebekledning som utdeles ved hovedporten. Forhåndspåmelding og presis fremmøte er derfor nødvendig.  

Journalister som ønsker å delta kan melde seg på til kommunikasjonssjef Odd Naustdal, mobil 986 41 594, e-post odd.naustdal@kvaerner.com.

Oppmøte i Eldøyporten for omkledning til vernetøy kl. 10:10.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Odd Naustdal, kommunikasjonssjef Vest-Norge, Kværner, Mob: +47 905 76 079, email: odd.naustdal@kvaerner.com

Torbjørn Andersen, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com