Byggestart for Johan Castberg, et springbrett for økt aktivitet i Barentshavet

21. november 2018 – I dag kutter Kværner de første stålplatene til dekket til Equinors flytende produksjonsskip (FPSO) Johan Castberg. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan oljeselskaper og norske leverandører kan samarbeide for å gjøre feltutbygginger ekstra lønnsomme, også i Barentshavet hvor det er lite infrastruktur fra før.

Attachments/downloads

For oljebransjen representerer Johan Castberg på flere måter springbrettet til resten av Barentshavet, fordi prosjektet demonstrerer at offshoreutbygginger langt nord på norsk sokkel kan være svært lønnsomme. Det vil åpne opp store muligheter i Norges nordligste havområde, og for norsk industri.

– I tillegg er Johan Castberg et viktig prosjekt for Kværner og norsk leverandørnæring fordi vi får mulighet til å videreutvikle ekspertisen vår på bygging av flytende produksjonsskip, som er forventet å være foretrukket plattformtype for andre fremtidige utbygginger i Barentshavet. I så måte kan vi si at Equinors Johan Castberg er et verdifullt springbrett til fremtidige utbyggingsbehov i Barentshavet, som vil være et svært viktig havområde for Kværner med tanke på fremtidig aktivitet ved våre anlegg i Norge, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.   

 

Genererer arbeid for 4 800 personer

I februar i år signerte Kværner en kontrakt med Equinor for fabrikasjon av modulene til plattformdekket til Johan Castberg FPSOen, samt sammenkopling og integrasjon av dekksmodulene med skroget. De fleste modulene vil bli levert av norske verft. Kværners anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør. I tillegg skal Aker Solutions anlegg i Egersund og Sandnessjøen fabrikkere henholdsvis to moduler og en modul og flammetårnet til produksjonsskipet.

På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2 000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4 800 personer. Skroget til produksjonsskipet, inkludert boligkvarteret, leveres til Kværners spesialiserte anlegg på Stord høsten 2020.

Investerer for fremtidige barentshavsutbygginger

For å ytterligere forbedre produktiviteten for sammenstilling og ferdiggjøring av prosjekter som det flytende produksjonsskipet til Johan Castberg, har Kværner igangsatt en videreutvikling av kaianlegget ved konsernets spesialiserte verft på Stord. Utvidelsen har en investeringsramme på 370 millioner kroner og inkluderer en ny dypvannskai og en forlengelse av kranbanen til den Nord-Europas største kran, som Kværner har på Stord. Dette vil gjøre det mulig å bygge Johan Castberg produksjonsskipet enda sikrere og raskere, og det vil gjøre Kværner godt posisjonert for fremtidige prosjekter.

– Denne investeringen vil gjøre Kværner enda mer konkurransedyktige for prosjektgjennomføring generelt, men spesielt også for fabrikasjon og sammenstilling av flytende plattformer, slik som FPSO’er. Vi tror dette flere steder i blant annet Barentshavet vil være foretrukket plattformsløsning. Når vi har konkurransekraft for slike prosjekter kan vi videreutvikle og skape tusenvis av arbeidsplasser over hele landet, sier Løken.    

Byggingen starter ved at ministeren sammen med en av Kværners lærlinger kutter den første stålplaten onsdag 21. november kl. 12:05.

Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg vil være til stede ved byggestarten. Sammen med en av Kværners lærlinger vil han starte det digitale systemet for automatisert kutting av den første stålplaten som skal bli del av dekket og prosessanlegget på produksjonsskipet. Representant for Equinors ledelse Knut Gjertsen vil være til stede, sammen med Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken, Heine Haktorson, Kværners prosjektdirektør, samt Steinar Røgenes, direktør for Kværner på Stord og Kværners konserndirektør for prosessanlegg, Elly Bjerknes.

 

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Odd Naustdal, kommunikasjonssjef Vest-Norge, Kværner, Mob: +47 905 76 079, email: odd.naustdal@kvaerner.com

 

Torbjørn Andersen, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com