Resultatene for første kvartal 2020 vil bli påvirket negativt av global pandemi

24 April 2020

Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokale samfunn mot risikoen for smittespredning av Covid-19. Kværner har demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, kontoransatte jobber på hjemmekontor og i tillegg påvirker andre smittevernstiltak det daglige arbeidet på verftene. Til tross for dette forsetter driften, og pågående prosjekter går videre med redusert kapasitet.

Inntil usikkerheten knyttet til tilgjengelighet og merkostnader for prosjektenes ressurser er konkludert, har Kværner midlertidig redusert inntektsføringen av marginer for noen prosjekter. Resultatene i første kvartal vil også bli påvirket negativt av de ekstra kostnadene i forbindelse med tiltak mot virusrisikoen, og avsetninger for relaterte kostnader.  

Det er estimert at disse elementene samlet vil påvirke EBITDA for Field Development-segmentet med omtrent minus 190 millioner kroner for første kvartal 2020. Effekten er at av omsetningen i første kvartal på rundt 2 190 millioner kroner anslås det at EBITDA for Field Development segmentet blir om lag minus 130 millioner kroner.

Ytterligere detaljer vil bli presentert 27. april 2020 som en del av Kværners kunngjøring av finansielle resultater for første kvartal 2020.

SLUTT

For further information, please contact:

Media henvendelser:
Torbjørn Andersen, Vice President, IR & Communications, Kvaerner, Tel: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investor Relations:
Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, +Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore plattformer, landbaserte anlegg, flytende produksjonsenheter (eks FPSOs) og løsninger for fornybar energi.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Kværner gruppen”) og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2019 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med ticker-koden “KVAER”. For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For å abonnere eller stoppe abonnering på pressemeldinger, se vår webside.

Related Articles

Første kvartal 2020: Resultatene påvirkes negativt av global pandemi

27 April 2020

Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokalsamfunn mot risikoen for smittespredning av korona. De finansielle resultatene påvirkes negativt av kostnadsavsetninger knyttet til covid-19.

Kværner bevarer finansiell robusthet og tar sikte på vedtak om nullutbytte på generalforsamling

19 March 2020

Kværner følger utviklingen av covid-19 virusutviklingen med dyp bekymring og med full oppmerksomhet på bruk av alle nødvendige tiltak for å beskytte livet og helsen til våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet rundt oss. Samtidig iverksetter selskapet forholdsregler for å sikre minst mulig negativ påvirkning på våre pågående prosjekter og fremtidige forretningsmuligheter. Kværner har en robust […]

Correction: Notice of Annual General Meeting of Kværner ASA

05 March 2020

Reason for correction: Proposed resolutions to the Annual General Meeting item 4 should read: “Dividend will be distributed to those who are shareholders in the company as per the expiry of 24 March 2020, as registered with the company’s shareholder register with the VPS as per the expiry of 26 March 2020. The share will […]