SharePoint (kNet) på mobilen

INSTALLER SHAREPOINT (kNet)

Last ned SharePoint-appen fra App store (iPhone) eller Play Store (Android). / Download SharePoint App from App store (iPhone) or Play Store (Android).

Skriv inn din Kværner mailadresse / Put in your Kvaerner e-mail address:

Logg inn med din Kværner mailadresse / Log in with your Kvaerner e-mail address:

Skriv inn koden du fikk på SMS / Type in the code you got on SMS:

Du er innlogget / You have logged in

Last ned bruksanvisning
Download user guide