«Nye» Kværner verft på Stord åpnes

15 September 2020

Kværners topp moderne nye verftsområde på Stord er nå ferdig til avtalt tid og budsjett. Anlegget vil bli offisielt åpnet onsdag 16. september av stortingsrepresentant, medlem av Stortingets presidentskap, tidligere Stord-ordfører og mangeårig industrivenn Magne Rommetveit.

Kværner besluttet  i 2018 å investere 370 millioner kroner i et nytt kai- og produksjonsområde på vestsiden av verftet på Stord. Investeringen er et ledd i å styrke selskapets konkurransekraft. Utbyggingen  vil gjøre fasilitetene på Stord mer fleksible og anvendelige til å kunne gjennomføre en rekke ulike typer prosjekter, innen både olje og gass og fornybare prosjekter.

Landets største kaiprosjekt
Arbeidet med verftsutvidelsen startet i 2018 og har vært Norges største kaiprosjekt de siste årene. Det nye verftsområdet inkluderer 17 000 kvadratmeter nytt produksjonsareal, en 266 meter lang ny kaifront, en 2 000 kvadratmeter stor ny kaipir, dypvannsområde med dybde på 16 meter og 100 meter forlenget kranbane for den 1 050 tonns traverskranen «Storen».

– Dette er en av de største investeringene som er gjort i leverandørindustrien de siste årene, og er et tydelig signal om at våre eiere har tro på fortsatt stor industriaktivitet i Norge. De nye fasilitetene posisjonerer selskapet for videre utvikling og vekst og vil være et viktig bidrag til å sikre effektiv og forutsigbar gjennomføring av fremtidige prosjekter, sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

Skreddersydd for flytende installasjoner
Et energimarked i endring stiller nye krav til industrien. Innenfor olje- og gass er det forventet flere prosjekter på dypt vann, og økende etterspørsel etter flytende installasjoner. Kværner har de siste årene også jobbet med å posisjonere seg inn mot fornybare markeder, som for eksempel offshore vindkraft.

Denne satsingen forsterkes ytterligere gjennom den foreslåtte fusjonen av Kværner og Aker Solutions. Det sammenslåtte selskapet vil ha kompetansen, egenskapene og størrelsen til å muliggjøre bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass, samt akselerere veksten innen fornybare energiindustrier.

– Nye Aker Solutions vil ha store ambisjoner på fornybart, og dette nye anlegget passer godt inn i de planene. Stord er vel kjent med omstillinger, og har også tidligere tatt nødvendige grep for å tilpasse seg nye trender i markedet. Sammen med kranen «Storen», vil det nye kaianlegget være et viktig element i nye Aker Solutions’ strategi for å vokse og være en partner for kunder og samfunn i denne utviklingen, sier Løken.

Navnekonkurranse
Under den offisielle åpningen vil det nye navnet på kaien blir kunngjort. Kværner inviterte før sommeren ansatte og lokalsamfunn til en navnekonkurranse for å finne navn til den nye kaien og piren. Det kom inn 326 forslag, og en jury har besluttet navn basert på de innkomne forslagene.

Media som ønsker å ta del i markeringen bes melde seg på til odd.naustdal@kvaerner.com / 905 76 079. Arrangementet begynner 16. september kl. 13.00 og vil finne sted ute på den nye kaien. Av smittevernhensyn må alle som deltar være forhåndsregistrert og overholde avstandsreglene under hele arrangementet.

Related Articles

Announcement of final exchange ratio in relation to the contemplated merger with Aker Solutions ASA

18 September 2020

18 September 2020 – Reference is made to the previous stock exchange announcements made by Kværner ASA (“Kvaerner”) regarding the contemplated merger with Aker Solutions ASA (“Aker Solutions”) as further set out in the merger plan dated 17 July 2020 (the “Merger”) and the notice of an extraordinary general meeting in Kvaerner to be held […]

Kvaerner contract to the upgrading of the Kollsnes onshore gas facility

17 September 2020

Kvaerner has signed an agreement with Wood Norge for deliveries related to the upgrade of Gassco`s  gas treatment and export facility at Kollsnes at the Norwegian west coast.

Supplemental information

09 September 2020

Supplemental information about Aker Solutions ASA and the combined company in relation to the contemplated merger