Kværners kvalitetskontroll har avdekket uriktige sveisesertifikater

23 September 2020

Kværners kvalitetskontroll har avdekket at det er uriktigheter i dokumentasjon mottatt fra underleverandøren SEC. Kværner har fått tilsendt dokumentasjon av fagkunnskapen for sveisere fra SEC, og det fremstår som at det ikke er gjennomført riktig prøve for enkelte av sertifikatene. Kværner forventer at SEC vil bidra til full avklaring rundt dette. Det er ingen tegn til at saken har påvirket kvaliteten på sveiser for pågående eller tidligere gjennomførte prosjekter fra Kværner.

De norske bransjestandarder og myndighetskrav krever at alle som skal jobbe med sveiseoppgaver for norske olje- og gassprosjekter må ha sertifikat som dokumenterer at personen har riktig fagkunnskap. Sertifikatene med uriktigheter synes å være utstedt av det anerkjente europeiske sertifiseringsorganet TÜV. Kværner har informert TÜV om funnet og bedt dem om å bidra til avklaring av sertifikatenes gyldighet. Kværner ser alvorlig på saken, og har derfor også informert norsk politi om forholdet. TÜV har etter kontakten fra Kværner lagt ut informasjon til sine kunder om at det kan være feil ved sertifikater, samt at TÜV også har informert påtalemyndigheter.

Samtidig har Kværner startet en egen gjennomgang av sertifikater for personell fra underleverandører. Denne prosessen inkluderer all Kværners virksomhet i Norge, inkludert virksomheten ved verftene i Verdal og på Stord. Foreløpig synes det å være uriktig informasjon ved 15 sveisesertifikater for personell fra SEC som skulle bidra i planlagt arbeid ved Kværners anlegg i Verdal.

Undersøkelsene som til nå er gjennomført har ikke vist at denne saken har påvirket kvaliteten på sveis på de anlegg og offshoreinstallasjoner som tidligere er levert av Kværner. Det samme gjelder de prosjekter som for tiden er under bygging.

«Kværner har nulltoleranse for avvik fra krav og standarder som er satt for å sikre riktig kvalitet, og der avvik kan påvirke liv, helse, miljø og sikkerhet. Når vi avdekker uriktigheter i viktig dokumentasjon tar vi det på største alvor. Saken viser at vi som bransje har robuste systemer som skal sikre at krav til kvalitet og sikkerhet opprettholdes selv om ett område blir satt på prøve. Samtidig vil vi nå kreve full klarhet i denne saken, og vi vil ha trygghet for at ikke liknende situasjoner oppstår i fremtiden», sier Steinar Røgenes, Kværners direktør for verft, operatører og ingeniørorganisasjon.

For å sikre at alt arbeid utføres med riktig kvalitet, og for å sikre at ferdige anlegg innfrir alle krav og standarder, jobber både Kværner og hele bransjen i henholdt til omfattende NORSOK- og myndighetskrav. De 15 uriktige sertifikatene ble avdekket allerede i de tidlige fasene av kvalitetssikring og barrierer for å sikre kompetansekontroll.

Den første barrieren Kværner har for å kvalitetssikre sveis er å kvalitetssikre fagarbeiderens kvalifikasjoner. I tillegg til at CV og sertifikater gjennomgås, må alle som skal sveise på Kværners verft først bestå en sveisetest som er representativ for den typen sveis de skal utføre i prosjektene.

For nye sveisere som kommer til Kværner er det i tillegg et utvidet testregime for å sikre at personell som kommer inn i prosjektene har den nødvendige kompetansen. Da gjennomføres det ultralyd- eller røntgentest på sveiserens to første sveiser, uavhengig av om sveisen er på en kritisk eller mindre kritisk del av anlegget.

I tråd med NORSOK og myndighetskrav er det også en kvalitetssikringsrunde nummer to, som består i at alle sveiser, uavhengig av kritikalitet, blir visuelt inspisert. Dette gjennomføres på daglig basis, som en integrert del av byggeaktiviteten.

Deretter følger et tredje kvalitetssikringsnivå, som innebefatter et omfattende system for røntgen- og ultralyd-testing av sveiser. På kritiske systemer og strukturer testes 100 prosent av utførte sveiser i henhold til bransjekravene nedfelt i NORSOK.

Som et fjerde kvalitetssikringsnivå blir alle kritiske rørsystemer i tillegg trykktestet før en installasjon settes i produksjon. Dette gir dokumentasjon og sikkerhet for at det selv ved ekstra høy belastning ikke er lekkasjer i systemene.

Alle de 15 sertifikatene der det er avdekket uriktigheter gjelder innleide sveisere fra det polsk-baserte selskapet SEC. Kværner har nå en prosess overfor SEC for å få klarlagt alle omstendigheter rundt denne situasjonen, og har en tilsvarende kontakt med sertifiseringsselskapet TÜV.

Etter planen skal SEC bidra med sveisearbeid på Kværners verft i høst. Disse oppgavene vil bli søkt løst med andre ressurser inntil SEC har levert tilfredsstillende avklaring på uriktigheter i sveisesertifikatene. De ansatte fra SEC som er berørt av dette er inntil videre ikke satt i arbeid ved Kværners anlegg. Parallelt med å få frem alle fakta arbeider Kværner med å sikre ressurser til å gjennomføre arbeid på pågående prosjekter som planlagt.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

– Torbjørn Andersen,  Vice President IR & Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Related Articles

Invitation to presentation of results for third quarter 2020

14 October 2020

Kværner ASA’s results for the third quarter 2020, will be published through the Oslo Stock Exchange on Wednesday 28 October 2020 at 07:00 CET.

Minutes of Kværner ASA’s Extraordinary General Meeting 25 September 2020

25 September 2020

25 September 2020 – The Extraordinary General Meeting of Kværner ASA was held today, 25 September 2020 at Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Norway. All proposals on the agenda were adopted, including approval of the merger plan dated 17 July 2020 regarding the contemplated merger with Aker Solutions ASA (the “Merger”). Please refer to previous stock exchange notices […]

Announcement of final exchange ratio in relation to the contemplated merger with Aker Solutions ASA

18 September 2020

18 September 2020 – Reference is made to the previous stock exchange announcements made by Kværner ASA (“Kvaerner”) regarding the contemplated merger with Aker Solutions ASA (“Aker Solutions”) as further set out in the merger plan dated 17 July 2020 (the “Merger”) and the notice of an extraordinary general meeting in Kvaerner to be held […]