Kvaerner’s executive management team cuts own salaries

24 March 2020

Kvaerner is implementing a broad range of precautions to mitigate the effects of the covid-19 virus.  Focus is on protecting life and health for people in Kvaerner, at our business partners and in the societies around us. In addition, the company works to reduce the effects on ongoing operations and future business opportunities.  

Kvaerner’s Executive Management Team has decided that their own fixed salaries will be reduced by five percent from 1 April through 2020. Kvaerner’s CEO Karl-Petter Løken last week asked to have his salary reduced. In addition, the CEO and the entire executive management have also agreed that their variable pay program for 2020 will be cancelled. In total, this represents reduced earnings of more than 40 percent for each manager in 2020, compared to their earnings in 2019.  

Kvaerner is working to reducing costs in several areas. The company has also placed approximately 30 employees on temporary leave and expects to increase this number over the coming weeks.   

“The global situation is extraordinary. I believe that all of us in Kvaerner, on all levels, now want to contribute to keep Kvaerner robust and ready to execute projects and secure jobs after this crisis. Kvaerner realises values for clients and for shareholders, and builds societies. Hence, we are very aware of the responsibility we have to safeguard the operations and simultaneously contribute to that the communities around us get through this time as well as possible” says Karl-Petter Løken.  


Kværners konsernledelse kutter egne lønninger 

Kværner iverksetter et bredt spekter av forholdsregler for å dempe virkningene av covid-19-viruset. Fokus er å beskytte liv og helse for mennesker i Kværner, hos våre forretningspartnere og i samfunnene rundt oss. I tillegg jobber selskapet for å redusere effekten på pågående drift og fremtidige forretningsmuligheter. 

Kværners konsernledelse har bestemt at deres egen faste lønn skal reduseres med fem prosent fra første april og ut 2020. Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken ba forrige uke om å få redusert sin egen lønn. I tillegg har konsernsjefen og hele konsernledelsen også blitt enige om at programmet for deres variable lønn for 2020 blir kansellert. I sum betyr dette at hver av lederne får over 40 prosent redusert opptjening i 2020, sammenliknet med opptjening i 2019.   

Organisasjonen jobber for å redusere kostnadene på flere områder. Selskapet har også midlertidig permittert cirka 30 ansatte, og regner med å øke dette antallet de kommende ukene. 

”Den globale situasjonen er ekstraordinær. Jeg tror at alle vi i Kværner, på alle nivåer, nå ønsker å bidra til å holde Kværner robust og klar til å utføre prosjekter og sikre jobber etter denne krisen. Kværner realiserer verdier for klienter og for aksjonærer, og bygger samfunn. Derfor er vi veldig bevisste på ansvaret vi har for å både sikre driften og samtidig bidra til at lokalsamfunnene rundt oss kommer seg gjennom denne tiden så godt som mulig, sier Karl-Petter Løken. 

Related Articles

Invitation to presentation of results for third quarter 2020

14 October 2020

Kværner ASA’s results for the third quarter 2020, will be published through the Oslo Stock Exchange on Wednesday 28 October 2020 at 07:00 CET.

Minutes of Kværner ASA’s Extraordinary General Meeting 25 September 2020

25 September 2020

25 September 2020 – The Extraordinary General Meeting of Kværner ASA was held today, 25 September 2020 at Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Norway. All proposals on the agenda were adopted, including approval of the merger plan dated 17 July 2020 regarding the contemplated merger with Aker Solutions ASA (the “Merger”). Please refer to previous stock exchange notices […]

Kværners kvalitetskontroll har avdekket uriktige sveisesertifikater

23 September 2020

Kværners kvalitetskontroll har avdekket at det er uriktigheter i dokumentasjon mottatt fra underleverandøren SEC. Kværner har fått tilsendt dokumentasjon av fagkunnskapen for sveisere fra SEC, og det fremstår som at det ikke er gjennomført riktig prøve for enkelte av sertifikatene. Kværner forventer at SEC vil bidra til full avklaring rundt dette. Det er ingen tegn […]