Kvaerner’s executive management team cuts own salaries

24 March 2020

Kvaerner is implementing a broad range of precautions to mitigate the effects of the covid-19 virus.  Focus is on protecting life and health for people in Kvaerner, at our business partners and in the societies around us. In addition, the company works to reduce the effects on ongoing operations and future business opportunities.  

Kvaerner’s Executive Management Team has decided that their own fixed salaries will be reduced by five percent from 1 April through 2020. Kvaerner’s CEO Karl-Petter Løken last week asked to have his salary reduced. In addition, the CEO and the entire executive management have also agreed that their variable pay program for 2020 will be cancelled. In total, this represents reduced earnings of more than 40 percent for each manager in 2020, compared to their earnings in 2019.  

Kvaerner is working to reducing costs in several areas. The company has also placed approximately 30 employees on temporary leave and expects to increase this number over the coming weeks.   

“The global situation is extraordinary. I believe that all of us in Kvaerner, on all levels, now want to contribute to keep Kvaerner robust and ready to execute projects and secure jobs after this crisis. Kvaerner realises values for clients and for shareholders, and builds societies. Hence, we are very aware of the responsibility we have to safeguard the operations and simultaneously contribute to that the communities around us get through this time as well as possible” says Karl-Petter Løken.  


Kværners konsernledelse kutter egne lønninger 

Kværner iverksetter et bredt spekter av forholdsregler for å dempe virkningene av covid-19-viruset. Fokus er å beskytte liv og helse for mennesker i Kværner, hos våre forretningspartnere og i samfunnene rundt oss. I tillegg jobber selskapet for å redusere effekten på pågående drift og fremtidige forretningsmuligheter. 

Kværners konsernledelse har bestemt at deres egen faste lønn skal reduseres med fem prosent fra første april og ut 2020. Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken ba forrige uke om å få redusert sin egen lønn. I tillegg har konsernsjefen og hele konsernledelsen også blitt enige om at programmet for deres variable lønn for 2020 blir kansellert. I sum betyr dette at hver av lederne får over 40 prosent redusert opptjening i 2020, sammenliknet med opptjening i 2019.   

Organisasjonen jobber for å redusere kostnadene på flere områder. Selskapet har også midlertidig permittert cirka 30 ansatte, og regner med å øke dette antallet de kommende ukene. 

”Den globale situasjonen er ekstraordinær. Jeg tror at alle vi i Kværner, på alle nivåer, nå ønsker å bidra til å holde Kværner robust og klar til å utføre prosjekter og sikre jobber etter denne krisen. Kværner realiserer verdier for klienter og for aksjonærer, og bygger samfunn. Derfor er vi veldig bevisste på ansvaret vi har for å både sikre driften og samtidig bidra til at lokalsamfunnene rundt oss kommer seg gjennom denne tiden så godt som mulig, sier Karl-Petter Løken. 

Related Articles

Mandatory notification of trade primary insiders

20 May 2020

20 May 2020 – Shares awarded to employees under the variable pay programme 2017. Kværner ASA has awarded 515 412 shares to employees at a price of NOK 5.58 per share under the variable pay programme 2017. The share price was calculated 30 April 2018 as set out in the Statement of executive remuneration approved […]

Kværner ASA: Mandatory notification of trade primary insiders

04 May 2020

4 May 2020 – Under Kvaerner’s variable pay programme for executives for 2019, 50 percent of the earnings is deferred for three years and paid-out along with a restricted share programme element provided the executive is employed by the company at the time of payment. The share programme element for the variable pay programme 2019 […]

Suppliers to Kvaerner | On the Corona/Covid-19 virus outbreak, please note the following information

28 April 2020

All suppliers/subcontractors are requested to follow national and/or local regulations as published by the Authorities.