Kværner veileder for økonomiske resultater og strategisk samarbeid på kapitalmarkeds oppdatering

12 December 2019

Under Kværners oppdatering av kapitalmarkedet i dag, kommenterer selskapet på en rekke nyheter. Ambisjonen om å øke årlige inntekter til over 10 milliarder kroner innen 2023 bekreftes. Samtidig gjentas estimatet for at de økonomiske resultatene på kort sikt vil synke i 2020. Selskapet veileder også rundt flere nøkkeltall, og kunngjør strategisk samarbeid med andre ledende aktører for felles levering av fremtidige prosjekter.

Økonomiske nøkkeltall 

Kværner presenterer i dag ambisjonen om å øke de årlige inntektene til over 10 milliarder kroner for året 2023. Selskapet har de siste 15 månedene kommunisert at majoriteten av de store nye kontraktene forventes tildelt i 2020 og 2021. Den planlagte veksten mot 2023 gjenspeiler forventede effekter av nye kontrakter. 

Perioden med et avtagende marked for utdeling av kontrakter i 2018 og 2019, antas imidlertid å føre til at årlige inntekter i 2020 vil falle til et nivå rundt seks milliarder kroner. EBITDA-marginen for 2020 estimeres til omtrent 3 prosent, noe som reflekterer en midlertidig synkende omsetning og at faste kostander er holdt stabile for å posisjonere for en oppgang fra 2021. For 2019 forventer Kværner en samlet årsomsetning på rundt 9,3 milliarder kroner, med en tilhørende EBITDA-margin rundt 5 til 6 prosent.  

Helt siden dagens Kværner ble separat børsnotert i 2011 har selskapet hatt et normalisert nivå for netto arbeidskapital (NCOA) på mellom minus 500 millioner kroner til minus 1 500 millioner kroner. Dette har vært effekten av hovedsakelig store nybyggprosjekter for olje- og gassinstallasjoner, ofte med betydelige forskuddsbetalinger fra kunder. Fremover anslår selskapet at kontraktsporteføljen vil være mer diversifisert når det gjelder prosjektstørrelser og bransjer. Som en effekt anslår Kværner at et nytt normalisert nivå for netto arbeidskapital (NCOA) vil ligge på mellom 0 kroner (null) til negative 1 milliard kroner fra 2020 og fremover. 

Både 2018 og 2019 har vært preget av betydelige investeringer i økt produktivitet, kompetanse og konkurranseevne. Totale investeringer (CAPEX) er estimert til å være rundt 700 millioner kroner, fra starten av 2018 og frem til slutten av 2019. Fra 2020 og fremover forventer selskapet et lavere investeringsnivå.  

Likt omsetningsnivå fra tre fokusområder innebærer betydelig vekst i fornybar energi 

I september 2019 kunngjorde Kværner at det skal bygge sin planlagte vekst gjennom fokus på tre markedsområder. Det første markedet heter Process & Structures og betjener markedet for tradisjonelle olje- og gassplattformer, landanlegg, demolering og marine operasjoner. FPSO-er, dvs. flytende produksjonsenheter, ble i september etablert som et annet operativt område dedikert til å forfølge slike prosjekter.  Det tredje området, Renewables, ble etablert for å forfølge og gjennomføre prosjekter innen offshore vindkraft, grønne landanlegg og annen fornybar virksomhet. Over tid forventes det at hvert av de tre områdene vil stå for rundt en tredjedel hver av Kværners samlede årsomsetning.  

Nytt kontor i Boston, USA  

Sammenlignet med situasjonen over de siste to årene, forventes det at en økende andel av fremtidige prosjekter vinnes i internasjonale regioner. Internasjonale prosjekter kan typisk omfatte offshore vindkraft, FPSOs, landanlegg, marin drift, demolering, etc. Kværner er allerede etablert på flere internasjonale lokasjoner. Nå åpner selskapet et nytt kontor i Boston for å forfølge og utføre fornybare prosjekter i den østlige delen av USA. 

Strategisk FPSO-samarbeid styrker konkurranseevnen 

I dag kunngjør Kværner også en ny avtale med Samsung Heavy Industries og Aker Solutions, for felles levering av kommende FPSO-kontrakter. Partnerne har identifisert flere prospekter for FPSO-feltutbygginger som kan bli besluttet startet i løpet av de kommende årene, spesielt på den nordlige halvkule. Det kombinerte tilbudet fra tre av verdens ledende leverandører gir et konkurransedyktig tilbud, som har blitt mottatt positivt av potensielle kunder.  

Informasjon i forbindelse med kapitalmarkeds-oppdatering 

I forbindelse med dagens kapitalmarkeds-oppdatering publiserer Kværner det materialet som benyttes i presentasjonen, inkludert korte filmklipp som illustrerer pågående prosjekter og nye løsninger. Materialet kan også sees på Kværners webside www.kvaerner.com 

Dagens presentasjon kan også følges på webcast. (LINK) 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:  

Mediahenvendelser: 

Torbjørn Andersen, VP IR & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com  

Investorhenvendelser: 

Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com 

Om Kværner:  

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg. Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Kværner gruppen”) og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.
I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2019 på 8,3 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden “KVAER”. For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com). For å motta eller avslutte mottak av våre pressemeldinger, vennligst se vår webside: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange- announcements/subscribe-to-releases/ 

Related Articles

Stor Kværner-kontrakt for resirkulering av plattformer

30 June 2020

Kværner er av Allseas tildelt oppdraget med å ta fra hverandre og resirkulere tre plattformdekk, tre stålunderstell og fire broer fra Valhall- og Hod-feltene, med en samlet vekt på 33 000 tonn, samt opsjoner på ytterligere 5000 tonn. Oppdraget vil på topp gi arbeid til rundt 100 personer. Det AkerBP-opererte Valhall- og Hod-feltene har siden […]

Første kvartal 2020: Resultatene påvirkes negativt av global pandemi

27 April 2020

Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokalsamfunn mot risikoen for smittespredning av korona. De finansielle resultatene påvirkes negativt av kostnadsavsetninger knyttet til covid-19.

Resultatene for første kvartal 2020 vil bli påvirket negativt av global pandemi

24 April 2020

Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokale samfunn mot risikoen for smittespredning av Covid-19. Kværner har demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, kontoransatte jobber på hjemmekontor og i tillegg påvirker andre smittevernstiltak det daglige arbeidet på verftene. Til tross for dette forsetter driften, […]