Kværner tildelt FEED studie på Jackdaw UWP

24 June 2019

Kværner har inngått kontrakt med Shell UK om å utføre en tidligfase – prosjektering og design av den planlagte Jackdaw brønnhodeplattformen på britisk sokkel. Arbeidet skal utføres av Kværners spesialiserte engineering-gruppe i Trondheim og Oslo i samarbeid med Rambøll i Oslo og Esbjerg og Leirvik på Stord. Jackdaw vil bli en ubemannet plattform med et kompakt dekk som bæres av et stålunderstell som står på havbunnen. For Kværner markerer oppdraget et nytt steg i strategien om å bli ledende på slike mindre plattformer.

Formålet med tidligfase-prosjekteringen er å videreutvikle det konseptet Shell har valgt for brønnhodeplattformen. Gjennom arbeidet skal det utarbeides den tekniske dokumentasjonen som skal til for et senere neste skritt med detaljprosjektering og bygging av plattformen. Kværner har nettopp avsluttet leveranse av en liknende plattform til Aker BPs Valhall-felt, og vil bruke denne vellykkede erfaringen i det nye oppdraget for Jackdaw.

– Denne kontrakten er svært viktig for Kværner, og for vår posisjon som EPC-leverandør av brønnhodeplattformer og normalt ubemannede og ubemannede installasjoner. Kontrakten representerer også et volum som sikrer arbeidet til en del av våre ingeniører i første omgang frem mot våren 2020.Kontrakten er også strategisk viktig for Kværner i et lengere perspektiv. Ved å komme inn på FEED er vi tett på utviklingen – og sikrer oss dermed en god posisjon til å konkurrere om og vinne fremtidige EPC kontrakter, sier konserndirektør, Sturla Magnus.

Jobben starter umiddelbart og vil gå frem til levering av endelig FEED studierapport desember 2019.

SLUTT

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Kværner gruppen”) og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2018 på 10,6 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden “KVAER”. For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/subscribe