Kværner og Fortum tar sikte på å samarbeide om industriprosjekter som CO2-fangst

02 March 2020

Kværner og Fortum har signert en avtale om å samarbeide om identifisering, bygging og installering av fremtidige industriprosjekter. Et av prosjektene som vurderes er den potensielle realiseringen av et nytt og svært tiltrengt karbonfangstanlegg på Klemetsrud avfall-til-energi-anlegget i Oslo, Norge.

Som operatør av Klemetsrud-anlegget er Fortums mål å fange opp 400 000 tonn, dvs. 90 %, av anleggets CO₂-utslipp. Dette er det viktigste trinnet i å nå Oslo kommunes mål om 50 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2022 og en reduksjon på 95 % innen 2030.

–Vi er veldig glade for å kunne styrke Forums energisatsing ytterligere gjennom å signere en  avtale med en partner som Kværner. Et av de mulige samarbeidsprosjektene er karbonfangst og lagring (CCS) for avfall-til-energi-anlegg. CCS er veldig godt egnet til å bekjempe klimaendringer og bidrar til å skape en renere verden, sier Fortums konsernsjef Pekka Lundmark.

Fortums konsernsjef Pekka Lundmark.

CO₂-fangst av denne skalaen utgjør også viktige steg i å nå Norges nasjonale mål for CO₂-reduksjon. Avfallshåndtering er en av de viktigste kildene for CO₂-utslipp rundt om i verden, og erfaringene og løsningene som brukes på Klemetsrud kan være en nøkkelfaktor i den internasjonale posisjoneringen av norsk industri innenfor disse områdene. Fortums initiativ vil bli vurdert i den kommende nasjonale planen for karbonfangst- og lagringsanlegg, som forventes konkludert og offentliggjort av den norske regjeringen innen utgangen av 2020.

–Fangst- og lagringsfasiliteter for CO₂ vil være et betydelig fokusområde for Kværner, og samarbeidet med Fortum er en stor fordel for oss. Vi er glade for å få være med på å drive endring gjennom å skape nye energisystemer, forbedre ressurseffektiviteten og tilby smarte løsninger for fremtiden, sier konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken.

Konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken.

Kværner har gjennom flere tiår levert krevende prosjekter som offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til oljeselskaper og kunder i prosessindustrien. Selskapet er globalt anerkjent som en leverandør med kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet og miljø, og som alltid leverer til avtalt kvalitet, tid og pris.

–Vi har i løpet av de siste femti årene utviklet et sett med ferdigheter, som omfatter utførelse av kompleks prosjektutvikling på EPCI-basis. Vi er også blant de mest erfarne entreprenørene når det gjelder strukturer og installasjoner til havs. Våre evner er anerkjente, verdifulle og ikke minst direkte overførbare til fornybarsegmentet, avslutter Løken.

Den nye avtalen med Fortum er i tråd med Kværners strategi om å utvide virksomheten innen fornybare og grønne løsninger. Tidligere leveranser til denne sektoren inkluderer rollen som hovedentreprenør for det store testsenteret for CO₂-fangst på Mongstad, Norge, og også levering av dusinvis av offshore vindenheter. Det forventes at Renewables gradvis vil bidra med 1/3 av Kværners samlede inntekter de kommende årene.

Related Articles

Kværner bevarer finansiell robusthet og tar sikte på vedtak om nullutbytte på generalforsamling

19 March 2020

Kværner følger utviklingen av covid-19 virusutviklingen med dyp bekymring og med full oppmerksomhet på bruk av alle nødvendige tiltak for å beskytte livet og helsen til våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet rundt oss. Samtidig iverksetter selskapet forholdsregler for å sikre minst mulig negativ påvirkning på våre pågående prosjekter og fremtidige forretningsmuligheter. Kværner har en robust […]

Correction: Notice of Annual General Meeting of Kværner ASA

05 March 2020

Reason for correction: Proposed resolutions to the Annual General Meeting item 4 should read: “Dividend will be distributed to those who are shareholders in the company as per the expiry of 24 March 2020, as registered with the company’s shareholder register with the VPS as per the expiry of 26 March 2020. The share will […]

Nel og Kværner inngår strategisk samarbeidsavtale

04 March 2020

Nel ASA (Nel, OSE: NEL) og Kværner ASA (Kværner, OSE: KVAER) har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Selskapene skal samarbeide om spesifikke grønne hydrogenprosjekter og standardisering av løsninger for storskala hydrogenproduksjons-anlegg. I avtalen har selskapene identifisert en rekke prosjekter som de skal samarbeide om i tiden fremover. Arbeid er allerede igangsatt for å i fellesskap utvikle […]