Kværner med kontrakt for oppgradering av Kollsnes gassanlegg

17 September 2020

Kværner har inngått en avtale med Wood Norge om leveranser knyttet til oppgraderingen av Gasscos gassbehandlings- og eksportanlegg på Kollsnes utenfor Bergen. Kværners hovedoppgave som underleverandør til Wood Norge er å bygge nye enheter for å øke kapasiteten for behandling av gass på deler av anlegget.  Kværners kontrakt er verdt cirka 200 millioner kroner, med noen muligheter for ytterligere omfang.

Kværners hovedområde i avtalen vil være fabrikasjon og installasjon av et nytt, fjerde prosesseringstog for prosessering av MEG (monoetylenglykol) som kommer med gassen fra Troll-reservoaret og andre offshore-felt gjennom havbunnsrørledninger til land.

Fabrikasjonen og sammenstillingen av modulen vil finne sted på Kværners anlegg på Stord fra sensommeren 2021. Både ferdigstillelse og all testing som kan gjøres på forhånd vil bli gjort på Stord,  før den sendes til Kollsnes for installasjon i andre halvdel av 2022.

Kværners prosjektgruppe vil jobbe integrert med Woods team basert i Sandefjord, Norge og andre lokasjoner.

–Kværner har vært en nøkkelleverandør til mange prosessanlegg på land, inkludert den første utviklingen av Kollsnes-anlegget på 1990-tallet og senere modifikasjoner. Vi vil bruke denne ekspertisen til gjennomføringen av dette nye oppdraget. Dette er også et eksempel på hvordan et landindustriprosjekt kan utføres mer effektivt ved å prefabrikkere store enheter på ett av våre verft før vi leverer en ferdig modul, sammenlignet med å bygge den samme enheten på et sted med mer begrensede fasiliteter og mer omfattende bruk av en tilreisende arbeidsstyrke på byggeplassen. Vi mener  det er flere slike kontraktsmuligheter på landprosjekter som vi kan forfølge, sier Sturla Magnus, Kværners konserndirektør for forretningsområdet Process and Structures.

For mer informasjon, kontakt:

Medie- og investorhenvendelser:

– Torbjørn Andersen,  Vice President IR & Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Related Articles

Fusjon mellom Kværner ASA og Aker Solutions ASA

17 July 2020

Kværner ASA («Kværner») og Aker Solutions ASA («Aker Solutions») har blitt enige om en fusjonsplan hvor de to selskapene slås sammen for å etablere et nytt leverandørselskap med en sterkere posisjon som en solid gjennomføringspartner som muliggjør bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass, samt akselerer av vekst innen fornybare energiindustrier. Kjetel Digre blir konsernsjef i […]

Contemplated merger between Kværner ASA and Aker Solutions ASA

17 July 2020

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN. Kværner ASA (“Kvaerner”) and Aker Solutions ASA (“Aker Solutions”) have entered into a merger plan, whereby the two entities will join forces to create a new supplier company with a stronger position as a solid execution partner, enabling sustainable, low-carbon oil and gas production, and accelerating growth in renewable energy industries. Kjetel Digre will be the CEO of the consolidated company.

2. kvartal og halvårsresultat 2020

09 July 2020

Kværner leverer gode resultater for andre kvartal, og ordreinngangen gir grunnlag for vekst på både kort og mellomlang sikt.