Første kvartal 2020: Resultatene påvirkes negativt av global pandemi

27 April 2020

Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokalsamfunn mot risikoen for smittespredning av korona. De finansielle resultatene påvirkes negativt av kostnadsavsetninger knyttet til covid-19. For resultatene i 2020 som helhet, er det for tidlig å estimere de totale effektene. Kværner har demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, kontoransatte jobber på hjemmekontor og andre smittevernstiltak påvirker det daglige arbeidet på verftene. Til tross for dette så forsetter driften, og pågående prosjekter går videre med redusert kapasitet.

For første kvartal i år var inntektene 2 192 millioner kroner for Field Development-segmentet, mot 2 158 millioner kroner for et år siden. Tilsvarende EBITDA-resultater var minus 132 millioner kroner dette kvartalet, mens det var 137 millioner kroner i samme periode i fjor.

EBITDA-resultatet det siste kvartalet ble negativt påvirket av kostnader og en avsetning relatert til koronatiltak på 101 millioner kroner. Inntil usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten og ekstra kostnadene for prosjektressurser er konkludert, reduseres inntektsføringen av marginer midlertidig for noen prosjekter. Totalt har disse elementene bidratt til en negativ innvirkning på EBITDA for Field Development-segmentet på 192 millioner kroner i første kvartal 2020.

«For 2020 som helhet er det for tidlig å anslå de totale konsekvensene av viruset og av ustabile markeder. Vi er i kontinuerlig dialog med kundene våre om hvordan vi kan sikre fremdrift i pågående prosjekter, innenfor rammen av korona-forholdsreglene. Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdriften til tross for at vi har måttet demobilisere mange innleide for en periode inntil situasjonen er konkludert», sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Ordreinntaket var 1 204 millioner kroner i løpet av første kvartal 2020, hovedsakelig knyttet til vekst i eksisterende prosjekter og noe tidligfasearbeid knyttet til prospekter. Ordrereserven endte på 7 249 millioner kroner. For et år siden var ordreinngangen 1 691 millioner kroner og ordrereserven 10 196 millioner kroner.

«Markedet for nye prosjekter er påvirket av nasjonale og internasjonale smittevernstiltak, og også av hvordan slike tiltak reduserer den globale aktiviteten i en periode. Ettersom enkelte prosjekter er utsatt og vi for tiden har redusert aktivitet har vi tatt grep for å redusere kostnadene, inkludert permittering av 225 ansatte. Vi ser noen viktige prospekter som vi nå aktivt posisjonerer oss for. Den største andelen av slike muligheter i 2020 er innenfor fornybart og prosessindustri», sier Løken.

Presentasjonen inkludert vedlegg for finansiell del kan lastes ned fra www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediahenvendelser:

Torbjørn Andersen, Vice President, IR & Communications, Kvaerner, Tel: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investor Relations:
Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, +Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Kværner gruppen”) og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden “KVAER”. For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com). To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/

Related Articles

Resultatene for første kvartal 2020 vil bli påvirket negativt av global pandemi

24 April 2020

Kværner har i første kvartal tatt flere forholdsregler for å beskytte ansatte, leverandører og lokale samfunn mot risikoen for smittespredning av Covid-19. Kværner har demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, kontoransatte jobber på hjemmekontor og i tillegg påvirker andre smittevernstiltak det daglige arbeidet på verftene. Til tross for dette forsetter driften, […]

Kværner bevarer finansiell robusthet og tar sikte på vedtak om nullutbytte på generalforsamling

19 March 2020

Kværner følger utviklingen av covid-19 virusutviklingen med dyp bekymring og med full oppmerksomhet på bruk av alle nødvendige tiltak for å beskytte livet og helsen til våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet rundt oss. Samtidig iverksetter selskapet forholdsregler for å sikre minst mulig negativ påvirkning på våre pågående prosjekter og fremtidige forretningsmuligheter. Kværner har en robust […]

Correction: Notice of Annual General Meeting of Kværner ASA

05 March 2020

Reason for correction: Proposed resolutions to the Annual General Meeting item 4 should read: “Dividend will be distributed to those who are shareholders in the company as per the expiry of 24 March 2020, as registered with the company’s shareholder register with the VPS as per the expiry of 26 March 2020. The share will […]