Suppliers |On the Corona/Covid-19 virus outbreak, please note the following information

17 March 2020 | All suppliers/subcontractors are requested to follow national and/or local regulations as published by the Authorities.

For Norway, please follow the advice from the Norwegian Institute of Public Health and the Norwegian Government.

Suppliers/subcontractors visiting Kvaerner’s locations in Norway shall follow the below instructions:

Delivery of materials to Kvaerner’s construction sites, sub-suppliers sites and all other delivery destinations shall not be arranged with drivers who have been in areas outside Norway. That means that trucks loading in these areas have to change driver before delivery of materials can take place (first driver to act according to current quarantine regulations). Further transport to construction sites/delivery destinations will have to be arranged with a new driver who has not been in the mentioned areas. Mainly this will result change of tractor unit. Deliveries with drivers who have been outside Norway will be rejected and will not be able to unload. Material deliveries which is not time critical will be considered postponed and other alternative transport modes without direct trucks will be evaluated and considered (air, sea, train etc.)

All materials and trucks that arrives from outside Norway shall be put on hold/in quarantine for at least 1 week (7 days) before delivery to Kvaerner’s construction sites, sub-suppliers sites can take place. This is due to potential surface infections.

Norsk versjon

Alle leverandører/underleverandører må følge nasjonale og/eller lokale pålegg som publiseres av myndighetene.

For Norge følges rådene fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen.

Leverandører/underleverandører som besøker Kværners lokasjoner i Norge må etterleve følgende instrukser:

Leveranser av materiell til Kværners verft, underleverandørverft og alle andre leveringsdestinasjoner skal ikke skje med sjåfører som har vært i områder utenfor Norge. Det betyr at biler som laster i disse områdene må skifte sjåfør før levering av varer kan finne sted (avtroppende sjåfør må forholde seg til karantenekrav). Videre transport til verft/leveringsdestinasjoner må skje med ny sjåfør som ikke har oppholdt seg i nevnte områder. Det vil i hovedsak si bytte av trekkvogn. Leveranser med sjåfør som har vært i områder utenfor Norge vil bli avvist og får ikke losset. Material leveranser som ikke er tidskritisk vil bli vurdert utsatt og andre alternative transportformer som ikke inkluderer direkte bil vil bli evaluert og vurdert (fly, båt, tog etc.).

Alt materiell og trekkvogn/traller som kommer fra områder utenfor Norge skal settes på hold/karantene i minst 1 uke (7 dager) før levering kan skje til Kværners verft, underleverandørverft og alle andre leveringsdestinasjoner. Dette på grunn av faren for overflatesmitte.