Commendation to Kvaerner at Edvard Grieg celebration

04 May 2015

“Kvaerner won the international tender competition and had the best price in total”, said Lundin Norway’s new CEO Kristin Færøvik at the sail away celebration at Stord.

Kvaerner received a lot of praise from Lundin when the completion of the Edvard Grieg topside was celebrated in the traditional way at Stord.

“Edvard Grieg was delivered on time, to the right quality and to the right price, and a topside has probably never been delivered with so little carry over work”, Færøvik added in her speech to an audience close to 2 000 in Plateverkstad 3 at the Stord yard.

Jan Arve Haugan and Kristin Færøvik.

Employees in Kvaerner and Lundin were invited to a two-hour event in Plateverkstad 3, containing entertainment by Storm Weather Shanty choir and the a-cappella choir of the Troldhaugen Edvard Grieg Choir. Kristin Færøvik, Steinar Røgenes, Stord Mayor Liv Kari Eskeland and Edvard Grieg project directors Bjørn Johnsen (Lundin) and Jarle Henriksrud (Kvaerner) held speeches at the event.

The EVP Topsides Steinar Røgenes and project director Henriksrud gave their regards to all contributors that made it possible to complete a demanding project according to schedule. They pointed out the good cooperation between Kvaerner and the customer Lundin in the project.

“We rarely see such a constructive and positive cooperation with a customer that we have had with Lundin during these three years. It shows that the combination of a light-footed and energetic operator and an experienced Norwegian contractor has been very good”, said Røgenes.

The Edvard Grieg modules ready for sail away at Kvaerner Stord.

Download image here»

Norsk versjon:

Mange godord da Edvard Grieg ble feiret

– Kværner vant i internasjonal konkurranse og var best på totalpris, sa Lundin Norges nye administrerende direktør Kristin Færøvik under sail away markeringen på Stord i dag.

Det vanket mange godord fra kunden Lundin da ferdigstillelsen av Edvard Grieg-dekket i dag ble feiret på tradisjonelt vis på Stord.
– Edvard Grieg er levert på tid, kvalitet og pris, og aldri har vel en plattform blitt levert med så lite carry over arbeid, sa Færøvik videre, i sin tale til de nærmere 2000 fremmøtte i Plateverkstad 3.

Ansatte i både Kværner og Lundin var invitert til et to timer langt program i Plateverkstad 3, som inneholdt underholdning av Storm Weather Shanty Choir og a cappella-koret fra Troldhaugen Edvard Grieg Choir, samt taler fra Kristin Færøvik, Steinar Røgenes, Stord-ordfører Liv Kari Eskeland og Bjørn Johnsen og Jarle Henriksrud, som er prosjektdirektører for henholdsvis Lundin og Kværner.

Både konserndirektør for Topsides og prosjektdirektør Henriksrud takket alle som har bidratt og som har gjort det mulig å komme i mål med et krevende prosjekt på planlagt tid. De fremhevet også det gode samarbeidet Kværner har hatt med kunden Lundin i dette prosjektet.
– Sjelden har vi hatt et så konstruktivt og godt samarbeid med en kunde som det vi har hatt med Lundin gjennom disse tre årene. Det viser at kombinasjonen av en lettbeint og handlekraftig operatør og en erfaren norsk kontraktør, har vært veldig god, sa Røgenes.

Related Articles

H.R.H Crown Prince Haakon visits Kvaerner’s yard at Stord

23 August 2019

H.R.H Crown Prince Haakon visited Kvaerner’s yard at Stord on Friday 23. August in connection of the celebration of the centenary . The Crown prince took time to greet all the children who had gathered to welcome him. Watch a video (Norwegian) from the visit here.

Kværner ASA: Mandatory notification of trade primary insiders

15 August 2019

Mandatory notification of trade primary insiders. 15 August 2019 – The following primary insider has purchased shares in Kværner ASA: Karl-Petter Løken, President & CEO in Kværner AS has yesterday Wednesday 14 August 2019 purchased 40 000 shares in Kværner ASA at a price of NOK 10.82. Following the transaction, Karl-Petter Løken holds 45 570 […]

Kronprinsen vitjar Kværner på Stord

08 August 2019

Den Høgvyrde Kronprins Haakon vitjar Kværner på Stord fredag 23. august 2019, i høve verftet sitt 100-årsjubileum. Besøket vil inkludera synfaring på nokre av Kværner sine store og viktige prosjekt, møte med noverande, tidlegare og framtidige tilsette og helsing til over 1000 prosjektmedarbeidarar som er samla til grillfest. Kværner sitt anlegg på Stord blei etablert […]