Awarded NOK 16 million in research funding

19 December 2019

Kvaerner, together with SINTEF and local business partners at Stord, has been awarded NOK 16 million from the Research Council of Norway to strengthen competitiveness against emerging markets.

The project is called COM-FLEX (Competitive Flexibility) and is a continuation of Simplex, a project with the same partners, which also was implemented with support from the Research Council.

The purpose of COM-FLEX is to develop a flexible organization that can handle different projects within different markets, in parallel and with high degree of efficiency. The oil and gas industry is changing, and companies in this industry need to adapt to enter new and greener markets. COM-FLEX will develop the competence, organisation and governance of Kvaerner and cooperation firms to manage and master a multitude of products and market situations. The aim is to create organisational flexibility through digitalisation, competence development, efficient management and logistics, innovation-oriented collaboration and user interaction in development and implementation processes. Partners in COM-FLEX are Sintef, Vågen AS, Sunnhordland Mek. Verkstad, Atheno, Nord Universitet and NTNU.


Tildelt 16 millioner kroner i forskningsmidler

Kværner er sammen med Sintef og lokale bedriftspartnere på Stord tildelt 16 millioner kroner fra Forskningsrådet for å styrke konkurransekraften inn mot nye markeder.

Prosjektet heter COM-FLEX (Competitive Flexibility) og er en videreføring av Simplex, et prosjekt med de samme partnerne og som også har blitt gjennomført med støtte fra Forskningsrådet.

Formålet med COM-FLEX er å utvikle en fleksibel organisasjon som kan håndtere ulike prosjekter innenfor ulike markeder, i parallell og med høy effektivitet.

Olje- og gassindustrien er i endring, og bedrifter i denne næringen må omstille seg inn for å gå inn i nye og grønnere markeder. COM-FLEX skal utvikle Kværners og samarbeidsbedriftenes kompetanse, organisasjon og styring til å håndtere og beherske et mangfold av produkter og markedssituasjoner.

Målet er å skape en organisatorisk fleksibilitet gjennom digitalisering, kompetanseutvikling, effektiv styring og logistikk, innovasjonsrettet partssamarbeid og brukermedvirkning i utviklings- og implementeringsprosesser.

Samarbeidspartnere i COM-FLEX er Sintef, Vågen AS, Sunnhordland Mek. Verkstad, Atheno, Nord Universitet og NTNU.

Related Articles

Correction – Mandatory notification of trade Primary Insiders – Kværner ASA

14 January 2020

Idar Eikrem, EVP & CFO in Kværner ASA purchased through a private company on Friday 20 December 2019, 40 000 shares in Kværner ASA at a price of NOK 10.75. Following the transaction, Idar Eikrem holds 181 329 shares in Kværner ASA, this including shareholding owned through a private company. In the release 20 December […]

Kværner ASA: Mandatory notification of trade primary insiders

20 December 2019

Mandatory notification of trade primary insiders 20 December 2019 – The following primary insider has purchased shares in Kværner ASA: Idar Eikrem, EVP & CFO in Kværner ASA through a private company has today Friday 20 December 2019 purchased 40 000 shares in Kværner ASA at a price of NOK 10,75. Following the transaction, Idar […]

Kvaerner guides for financial results and announces strategic cooperation at Capital Market Update

12 December 2019

During Kvaerner’s capital market update presentations today, the company comments on a series of news.