Awarded NOK 16 million in research funding

19 December 2019

Kvaerner, together with SINTEF and local business partners at Stord, has been awarded NOK 16 million from the Research Council of Norway to strengthen competitiveness against emerging markets.

The project is called COM-FLEX (Competitive Flexibility) and is a continuation of Simplex, a project with the same partners, which also was implemented with support from the Research Council.

The purpose of COM-FLEX is to develop a flexible organization that can handle different projects within different markets, in parallel and with high degree of efficiency. The oil and gas industry is changing, and companies in this industry need to adapt to enter new and greener markets. COM-FLEX will develop the competence, organisation and governance of Kvaerner and cooperation firms to manage and master a multitude of products and market situations. The aim is to create organisational flexibility through digitalisation, competence development, efficient management and logistics, innovation-oriented collaboration and user interaction in development and implementation processes. Partners in COM-FLEX are Sintef, Vågen AS, Sunnhordland Mek. Verkstad, Atheno, Nord Universitet and NTNU.


Tildelt 16 millioner kroner i forskningsmidler

Kværner er sammen med Sintef og lokale bedriftspartnere på Stord tildelt 16 millioner kroner fra Forskningsrådet for å styrke konkurransekraften inn mot nye markeder.

Prosjektet heter COM-FLEX (Competitive Flexibility) og er en videreføring av Simplex, et prosjekt med de samme partnerne og som også har blitt gjennomført med støtte fra Forskningsrådet.

Formålet med COM-FLEX er å utvikle en fleksibel organisasjon som kan håndtere ulike prosjekter innenfor ulike markeder, i parallell og med høy effektivitet.

Olje- og gassindustrien er i endring, og bedrifter i denne næringen må omstille seg inn for å gå inn i nye og grønnere markeder. COM-FLEX skal utvikle Kværners og samarbeidsbedriftenes kompetanse, organisasjon og styring til å håndtere og beherske et mangfold av produkter og markedssituasjoner.

Målet er å skape en organisatorisk fleksibilitet gjennom digitalisering, kompetanseutvikling, effektiv styring og logistikk, innovasjonsrettet partssamarbeid og brukermedvirkning i utviklings- og implementeringsprosesser.

Samarbeidspartnere i COM-FLEX er Sintef, Vågen AS, Sunnhordland Mek. Verkstad, Atheno, Nord Universitet og NTNU.

Related Articles

Kvaerner results up, dividend proposed

12 February 2020

Kvaerner’s results for the fourth quarter and for the full year 2019 ended at planned levels. Operating revenues for the last quarter were NOK 2 789 million for the Field Development segment, where also revenues from joint ventures are included.

Invitation to presentation of 4th quarter and annual results 2019

31 January 2020

Kværner ASA will publish its 4th quarter and annual results 2019 at the Oslo Stock Exchange on Wednesday 12 February 2020 at 07:00 CET.

CORRECTION- Kvaerner sells 1 430 429 shares to employees

23 January 2020

On the 26 November Nordea Markets sold on behalf of Kværner ASA 1 430 429 shares in relation with the company’s share purchase programme for employees. Following the transaction, Kværner ASA holds a total of 1 093 777 own shares. The price was based on the average volume weighted share price on Oslo stock exchange […]