2. kvartal og halvårsresultat 2020

09 July 2020

Muligheter for vekst
Kværner leverer gode resultater for andre kvartal, og ordreinngangen gir grunnlag for vekst på både kort og mellomlang sikt. På lang sikt finnes viktige prospekter i Kværners markedssegmenter, inkludert vekstmuligheter i fornybarindustrien.

Markedsutsiktene reflekterer igjen mulighet for gradvis vekst. I løpet av andre kvartal vedtok norske myndigheter midlertidige endringer av petroleumsskatteregimet som et insentiv til oljeselskaper for å starte prosjekter. Kværner forventer at resultatet vil bli en rekke prosjekter der Kværner er en aktuell leverandør med et konkurransedyktig anbud. Det forventes at flere prosjekter som er basert på insentivordningen vil bli tildelt i løpet av de neste tre årene.

Innen markedene for offshore vindkraft, karbonfangst, hydrogenproduksjonsanlegg og havbruk, planlegger politiske myndigheter og store potensielle kunder i Norge, EU og andre regioner å utvide investeringene betydelig. Flere av disse prospektene vil etterspørre leverandører som er i stand til å gjennomføre store prosjekter og levere store strukturer, og Kværner er i dialog med flere potensielle kunder.

«Vi ser viktige kontraktsmuligheter innen olje og gass både i Norge og internasjonalt. Vår strategi er at disse kommende prosjektene vil fortsette å gi grunnlag for et stabilt aktivitetsnivå i mange år fremover. Imidlertid ser vi at innen fornybare virksomheter er det mulighet for sterk vekst fra dagens nivåer. Den største delen av ressursene vi investerer i posisjonering og anbud på nye kontrakter i 2020, er rettet mot fornybare prosjekter. Vi vil se at dette gjenspeiles i økende grad i ordreboken vår fremover», sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

Ordreinntaket i andre kvartal var 3,3 milliarder kroner, inkludert både kontrakter for nye prosjekter samt bestilling av tilleggsarbeid i pågående prosjekter. På samme tid i fjor var ordreinngangen 0,7 milliarder kroner. Det solide ordreinntaket brakte ordrereserven til om lag 9 milliarder kroner 30. juni i år, som er på samme nivå som for ett år siden.

Inntektene i andre kvartal var 1,5 milliarder kroner, med tilhørende EBITDA-resultat for Field Development-segmentet på 175 millioner kroner, noe som bringer EBITDA-marginen til 11,4 prosent. For samme kvartal i fjor var inntektene 1,9 milliarder kroner og EBITDA for Field Development-segmentet 132 millioner kroner, med en EBITDA-margin på 6,9 prosent. Samlede inntekter for første halvår endte på 3,7 milliarder kroner, med EBITDA på 43 millioner kroner og EBITDA-margin på 1,2 prosent for Field Development.

For hele året forventes inntektene å utgjøre cirka 7,5 milliarder kroner. Tilhørende underliggende EBITDA-margin, eksklusive forventede covid-19 kostnader på rundt 150 millioner kroner for hele året, forventes å være om lag 5 prosent.

Kværner har en sterk finansiell stilling uten rentebærende gjeld per 30. juni 2020. Kontanter og bankinnskudd var ved utgangen av kvartalet mer enn 1,7 milliarder kroner, mot 2,7 milliarder kroner 30. juni 2019. Arbeidskapitalen ved slutten av andre kvartal var NOK 147 millioner, mot minus NOK 681 millioner ved andre kvartal 2019. Arbeidskapitalen har midlertidig økt i siste kvartal grunnet innbetalinger fra kunder mottatt i juli 2020, som var etter cut off.

Halvårsrapporten og presentasjonen på engelsk kan lastes ned på www.kvaerner.com

Presentation conference call information
Participants dial-in numbers:
PIN Code for all countries: 975184
Norway +47-21-956342
UK +44-203-7696819
US +1 646-787-0157
Sweden +46-8-1241-0952

Webcast link

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investor Relations:
Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, +Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Media henvendelser:
Torbjørn Andersen, Vice President, IR & Communications, Kvaerner, Tel: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Kværner gruppen”) og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2020 på 9 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden “KVAER”. For mer informasjon, se For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/

Related Articles

Fusjon mellom Kværner ASA og Aker Solutions ASA

17 July 2020

Kværner ASA («Kværner») og Aker Solutions ASA («Aker Solutions») har blitt enige om en fusjonsplan hvor de to selskapene slås sammen for å etablere et nytt leverandørselskap med en sterkere posisjon som en solid gjennomføringspartner som muliggjør bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass, samt akselerer av vekst innen fornybare energiindustrier. Kjetel Digre blir konsernsjef i […]

Contemplated merger between Kværner ASA and Aker Solutions ASA

17 July 2020

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN. Kværner ASA (“Kvaerner”) and Aker Solutions ASA (“Aker Solutions”) have entered into a merger plan, whereby the two entities will join forces to create a new supplier company with a stronger position as a solid execution partner, enabling sustainable, low-carbon oil and gas production, and accelerating growth in renewable energy industries. Kjetel Digre will be the CEO of the consolidated company.

Stor Kværner-kontrakt for resirkulering av plattformer

30 June 2020

Kværner er av Allseas tildelt oppdraget med å ta fra hverandre og resirkulere tre plattformdekk, tre stålunderstell og fire broer fra Valhall- og Hod-feltene, med en samlet vekt på 33 000 tonn, samt opsjoner på ytterligere 5000 tonn. Oppdraget vil på topp gi arbeid til rundt 100 personer. Det AkerBP-opererte Valhall- og Hod-feltene har siden […]