Videointervjuer - (in Norwegian)

Her er intervjuer med noen av lærlingene på Stord og Verdal.

Christian Lunde - sveiselærling på Stord:  

 

Gaute Heim - lærling på Verdal:

 

Rikard Klepp - lærling på Verdal:

 

Jostein Ova Bøyum - lærling på Stord: