På jakt etter «the Kværner spirit» på Stord

På Stord er det Leif Ottar Heimro som er ansvarlig for Kværners lærlingeprogram. Han har nær kontakt med lokale yrkesskoler og har god kjennskap til hvilke som leverer flinke lærlinger til Kværner på Stord.

- Vi driver mye markedsføring av Kværner på skoler og utdanningsmesser, forteller Heimro. Han er på utkikk etter motiverte elever og bruker møtene på skolene til å fortelle om mulighetene som finnes i Kværner-systemet. – Vi er et stort konsern, og jeg pleier å si at «The sky is the limit», sier Heimro.

Leif Ottar Heimro - lærlingeansvarlig på Stord

Prosessen med å skaffe nye lærlinger til Stord starter rett over jul. Den begynner med å avklare behov og antall som er ønskelig samt vurderinger av hvilken «splitt» som er nødvendig mellom fagene. Etter annonsering og utvelgelse går man i gang med intervjuer av søkere. Heimro forteller at de ser spesielt på fravær og orden og deretter på karakterer i praksisfag og teorifag. – Vi leter spesielt etter dem som har en «Kværner spirit», sier Heimro og trekker frem viktige momenter som kvalitet og sikkerhet. Videre bør kandidaten være motivert, ha glimt i øyet og være sugen på å lære.

De pleier å få mange søknader til lærlingestillinger på Stord, for Kværner er et sterkt merkenavn. Søkerne kommer fra hele kysten – fra Finmark i nord til Kristiansand i sør. Kværner sørger for hybel til alle tilreisende lærlinger

De nye lærlingene møter på jobb første gang i uke 33. Alle starter da med et to til ni ukers opplæringsprogram som inkluderer generell informasjon om Kværner og mye fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hvor lang tid det tar før lærlingene kommer ut i «skikkelig» arbeid varierer fra fag til fag. Alle sveisere må ha sertifikat før de kan begynne å jobbe, så de har en lengre innføringsfase enn andre lærlinger.

Å være lærling hos Kværner på Stord gir et kvalitetsstempel, og Heimro forteller at det også oppfattes slik i markedet utenfor Kværner. - Vår erfaring er at det er mye kjekk ungdom som er lærevillige, reflekterte og inspirerende å jobbe med, avslutter Heimro.