Møt den rekrutteringsansvarlige i Verdal

– Vi har mye bra ungdom hos oss, forsikrer Anne Støfringshaug som har jobbet med lærlingene hos Kværner i Verdal siden 1983.

Anne Støfringshaug, VerdalI fjor var planen at Kværner i Verdal skulle ta inn 25 lærlinger. En spesielt stor søkergruppe gjorde utvelgelsen vanskelig, og det ble ikke lettere da 50 av søkerne ble kalt inn til intervju. – Vi hadde ni team som intervjuet en hel dag, og konklusjonen var at vi ønsket å tilby de fleste lærlingeplass hos oss, forteller Støfringshaug. - I år har vi tatt inn 26 nye lærlinger, som er et mer "normalt" antall.

Rekrutteringsdagen i Verdal er godt forberedt, og i tillegg til enkelt-intervjuer får kandidatene en presentasjon av bedriften og en omvisning på det store verftsområdet.

Når Støfringshaug og kollegene skal bestemme hvem som tilbys kontrakt, ser de først og fremst på fravær. – Vår erfaring er at mye fravær på skolen har en tendens til å fortsette på arbeidsplassen. Vi krever også god orden og oppførsel og at alle fag er bestått. Yrkesfag bør ha gode karakterer, sier Støfringshaug.

Mannsdominans
De fleste lærlingene er gutter. Vi kunne absolutt tenkt oss flere jenter og rekrutteringsteamet i Verdal er hvert år spesielt på utkikk etter jentene. Årsaken til den skjeve kjønnsfordelingen er usikkerhet angående skiftarbeid, ønske om  å stifte familie, samt at mange av jobbene i Verdal er fysisk krevende.

Å ha lærlinger krever mye av bedriften. God planlegging og et stort engasjement fra Fabrikasjon er selvfølgelig helt nødvendig. Alle lærlingene begynner med et to ukers kurs i juni. Deretter følger fire uker ferie før de starter for fullt i begynnelsen av august. – Det er veldig bra for miljøet å få inn ungt blod, sier Støfringshaug. De fleste lærlingene er i aldersgruppen 17 til 19, noen kommer fra andre kanter av landet og har nå fått erfaring i hybellivet. – Det hender nok jeg får en telefon eller sms på kveldstid der spørsmålene kan være mange. Da er det viktig å kunne gi gode råd, men dette er som oftest bare hyggelig, sier Støfringshaug.

Internasjonalt fokus
Hun har flere forklaringer til at Kværner i Verdal er en såpass populær arbeidsplass og nevner spesielt ønsket mange har om å jobbe «world wide». Tidligere har noen av lærlingene gjennomført deler av læretiden sin andre steder i Norge, men også korte perioder i utlandet. Dette ryktes fort blant de unge. I tillegg blir de informert om mulighetene som finnes i et stort konsern.

Støfringshaug trives svært godt med å jobbe med og for lærlingene. – Dette er en av de fineste arbeidsoppgavene jeg har, sier hun og påpeker at også de eldre i bedriften setter stor pris på de unge lærlingene. – Lærlingene våre vil noe og er en virkelig ressurs som det må satses på. De er tross alt fremtiden vår, avslutter Støfringshaug.TAF-ere i lærlingeprogrammet
TAF-ere er ungdom med spesielt gode karakterer (rundt 5 i snitt), som får et spesielt tilrettelagt utdanningsløp. De kombinerer jobb og skole, og etter  fire år får de fagbrev, samt studiespesialisering. De aller fleste velger å starte på ingeniørstudier. TAF-erne i Verdal blir ansatt fast etter bestått fagprøve, og blir innvilget permisjon for å ta ytterligere utdannelse om de ønsker.

Hva er TAF?
Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som omfatter Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Produksjon og industriteknikk og deretter  lærekontrakt i en lærebedrift. Dette fører fram til fagbrev samtidig som du får spesiell studiekompetanse som kreves for å søke videre til ingeniørutdanning. Avhengig av hvilken bedrift som gir tilbudet om lærekontrakt er flere lærefag aktuelle, eksempelvis industrimekaniker, sveiser, industrirørlegger, platearbeider med flere.
 
Hvorfor velge TAF?
Industrien trenger fagarbeidere og ingeniører med teoretisk og yrkesfaglig kunnskap på høyt nivå. TAF-utdanningen gir et spesielt godt teorigrunnlag for videre studier. Fremtidige ingeniører med bakgrunn i TAF-utdanningen vil ha yrkeserfaring fra faget kombinert med allsidig kunnskap om bedrift og fag. Med TAF-utdanningen vil du imøtekomme krav om god praktisk og teoretisk kompetanse i arbeidslivet.
 
Gjennom denne ordningen vil du få en utdannelse som fører fram mot fagbrev, samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse som muliggjør videre utdanning gjennom høyskoler og universitet. Med spesiell studiekompetanse menes her de krav som stilles for opptak til aktuelle høyere teknisk utdanning.
 
Organisering av opplæringa
Utdanninga organiseres ved et samarbeid mellom Levanger videregående skole, Opplæringskontoret for Teknologifag i Nord-Trøndelag (OTEK), Norske Skog Skogn, Kværner Verdal AS og andre lokale bedrifter. Den praktiske opplæringa foregår i skole og bedrift, mens den teoretiske delen foregår i skolen. Opplæringa er organisert slik at elevene/lærlingene veksler kontinuerlig mellom skole og bedrift i 4 år. De 2 første årene er du elev, og de siste 2 årene er du lærling med lærekontrakt.
 
Elevene opparbeider 4 uker praksis hver sommerferie. I tillegg arbeider de i bedriftene når skolen har undervisningsfrie dager i løpet av skoleåret, for eksempel høst og vinterferie, på planleggingsdager og lignende. Når utdanningen er avsluttet med eksamen og fagprøve vil du kunne velge om du ønsker å søke høyere utdanning eller å satse på fagarbeiderjobb. Elever/lærlinger mottar lønn og får i noen grad dekt utgifter til skolemateriell og arbeidstøy av bedriftene.

Søknad/inntak
Elever fra 10. klasse på ungdomsskolene kan søke TAF. Søknaden skal sendes til
Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring på vanlig måte. Inntaket foretas av bedriftene på grunnlag av terminkarakter og intervju der det bl.a. stilles minimumskrav til teoriske kunnskaper, særlig i matematikk og naturfag. For øvrig legges det vekt på interesser og gode terminkarakterer i alle fag.